Kategorisiz

Firmanıza Uygun Muhasebe Programları ve Kullanımı

Firmanıza Uygun Muhasebe Programları ve Kullanımı

Her çeşit finansal hesabın yürütüldüğü muhasebe söz konusu olduğunda, muhasebe programları da bir o kadar dikkati çekmektedir. Nasıl ki muhasebe departmanının bulunmadığı bir işletmenin düşünülmesi dahi mümkün değilse, muhasebe programları için de aynı durum söz konusudur.

Firmaların kendilerine uygun muhasebe programlarını belirleyebilmesi için bazı ipuçları bulunmakla beraber günümüzde bunu daha sağlıklı yürüten şirketler mevcuttur. Finansal danışmanlık şirketi olarak karşımıza çıkan bu söz konusu şirketlere Taxation İstanbul’u örnek göstermek mümkündür.

Uzman kadroya sahip, nitelikli ve saygın bir danışmanlık şirketi olan Taxation İstanbul, firmaların kendilerine uygun muhasebe programları belirlemesine yardımcı olmaktadır. Üstelik yalnız bu hizmeti sunmakla kalmamakta, muhasebe çalışanlarına söz konusu programlarının kullanımına dair eğitimler de düzenlemektedir.

Muhasebe Programı Nedir? Ne İşe Yarar?

Muhasebe programı, muhasebe çalışanlarının geleneksel yöntemlerle tutmuş olduğu kayıt işlemlerini kolaylaştıran programları ifade etmektedir. Nitekim geçmişten beri muhasebe işlemleri, kendini yenilemeyen ve geliştirmeyen muhasebe departmanı çalışanları tarafından defter kullanma gibi ilkel yollarla sağlanmaktadır. Bu geleneksel kayıt tutma yöntemin yanı sıra Excel tablosu üzerinden işlemlerin yürütülmesi de bir hayli yaygındır.

Excel tablosu ile kayıt tutmanın defter kullanmaya kıyasla daha işlevsel özelliklere sahip olduğunu söylemek gerekmektedir. Öte yandan Excel’in bünyesinde barındırmış olduğu fonksiyonlar aslında kullanılandan daha fazlasını kapsamaktadır. Ne var ki bundan faydalanan pek çok muhasebe çalışanı, uygulamanın işlevlerine bütünüyle hâkim değildir. Bundan ötürü de aslında bir araçla çok daha fazla iş halledebilecekken bundan mahrum kalınmaktadır.

Birbirinden farklı muhasebe programları kullanmak, her şeyden önce muhasebe çalışanlarını geleneksel yöntemlerden kurtarmaktadır. Bunun yanı sıra;

 • Belgeleme,
 • Tasnif etme,
 • Kaydetme,
 • Özetleme,
 • Raporlama gibi pek çok işlevin kolaylıkla ve güvenle yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Belli Başlı Muhasebe Programları Nelerdir?

Günümüzde teknolojinin yaygınlık kazanması ve olanakların hızla gelişim göstermesi sayesinde muhasebede kullanılan yöntemler de çeşitlilik kazanmıştır. Belli başlı programların geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi durumu da buna örnek olarak gösterilebilmektedir.

Firmaların ölçeğine, vizyonuna, misyonuna, yıllık kazancına ve benzeri değişkenlerine göre kullandığı programlar değişiklik göstermektedir. Öte yandan hâlihazırda kullanılmakta olan en yaygın programlardan da haberdar olmak hayli önem arz etmektedir. Muhasebe departmanlarında kullanılan belli başlı muhasebe programlarını sıralamak ve bunları açıklamak gerekirse şöyle ifade edilebilir:

 • Dia: Bütünüyle bulut yazılımından yararlanılarak geliştirilmiş olan bu programın, en yenilikçi teknolojilerden birini teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Çünkü söz konusu program, muhasebe çalışanları için bilgisayar kullanma gibi bir zorunluluğu tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Bulut destekli Dia programı; telefon, tablet ve bilgisayar gibi her türlü elektronik cihazı desteklemektedir. Bu ise muhasebe çalışanlarına zaman ve mekân konusunda esneklik kazandırmaktadır. Nitekim bu esneklik her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

 • Logo: Oldukça köklü bir altyapıya sahip olan Logo, en sık tercih edilen programlardan biri durumundadır. Tercih edilme nedenleri arasında ise 25 ayrı firma takibini yapabilme, 16’nın üzerinde çalışanın kullanımında bulunabilme, işlevsel veri tutma sistemi sayesinde rahatlıkla raporlama yapabilme gibi özellikler bulunmaktadır. Öte yandan köklü bir altyapı içeriyor olmasının da kullanıcılara güven vererek tercih sebebi doğurduğunu söylemek mümkündür.
 • Eta: Tıpkı Logo gibi köklü bir geçmişe sahip olan Eta, diğer uygulamanın aksine günümüzde etkililiğini yitirmek üzeredir denebilir. Çünkü gelişime entegre olma konusunda yeni programların gerisinde kalabilmektedir. Öte yandan çek-senet, cari hesap, banka işlemleri gibi pek çok temel işlemin yürütülebiliyor olması nedeniyle birçok firma tarafından hâlâ güvenle kullanılmaktadır.
 • Luca: Muhasebe işlemlerinde ihtiyaç duyulabilecek birçok temel fonksiyona sahip olan Luca, sınırsız kullanıcı tanımlama özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Aynı anda pek çok kullanıcının işlem yürütülebildiği bu program KDV beyannamesi, yevmiye defteri, bilanço hesabı gibi pek çok bileşeni içermektedir.
 • Mikro: Adının hakkını veren bir muhasebe programı olan Mikro, detaylı işlemlerin gerektirdiği pek çok işin yürütülebilmesine olanak tanımaktadır. Oldukça kapsamlı modüller içeren Mikro, öğrenilmesi kolay olmayan programlardan biridir. Diğer yandan işlevsel fonksiyonları ve esnek kullanım imkânı sunması nedeniyle pek çok firma tarafından rağbet görmektedir.
 • Zirve: Genel olarak mali müşavirlik ve ön muhasebede kullanılan Zirve programı, KOBİ’lere ve mali müşavirlere yönelik sunduğu çözümler ile öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda DST tarafından satın alınmış olan Zirve, hâlâ muhasebe alanında etkililiği sürdürmeye devam etmektedir.
 • Fenesoft: Hızlı, pratik ve bir hayli işlevsel olmasıyla ön plana çıkan Fenesoft, diğer muhasebe programları arasında epeyce rağbet görmektedir. Fatura, stok, kasa, cari hesap takibi gibi pek çok işlemin yürütülebildiği Fenesoft, detaylı işlemlerin sağlanabilmesinin yanında kolaylığı ile de kendini göstermektedir.
 • Aymet: Kullanışlı bir arayüze sahip olması nedeniyle en az Fenesoft kadar kolay bir kullanıma içeren Aymet, yine rağbet göre programlar arasındadır. En öne çıkan özelliği, kullanım kolaylığı içeriyor olmasıdır. Öte yandan mobil uygulaması sayesinde kullanım imkânı sunması ile de çalışanlara esnek çalışma olanağı tanımaktadır.
 • Orka: Bulut yazılımından faydalanarak geliştirilmiş olan Orka, yenilikçi niteliğiyle dikkati çekmektedir. Bulut sistemi sayesinde geliştirilen evrak sihirbazı özelliği, çalışanların evrak işleme sürecini oldukça kolaylaştırmaktadır.
 • Zenom: Oldukça donanımlı bir sistemsel yapıya sahip Zenom, muhasebe programları arasında yenilikçiliği ile öne çıkanlardan bir diğeridir. Beyannamelerin otomatik olarak gönderilebilmesini mümkün kılması, kapsamlı modüller içermesi, fatura girme konusundaki işlevselliği ile dikkati çekmektedir.

Muhasebe Programları Nasıl Kullanılır?

Günümüzde birbirinden farklı pek çok muhasebe programının geliştirilmiş olduğu görülmektedir. Bunun doğurduğu bir sonuç olarak yenilikçi muhasebe çalışanları, devamlı kendisini yenilemek zorunda kalmaktadır. Nitekim bu gibi yetkinlikler, vizyonunu ve misyonunu genişletip büyüme sağlamayı arzu eden firmalar için olmaz olmaz unsurlar arasındadır.

Her muhasebe programının kendi içinde farklı kullanımı bulunmaktadır. Çalışanlar, bu programların kullanımı öğrenmek amacıyla çeşitli eğitimlere katılabilmektedir. Söz konusu eğitimleri sağlayan şirketlerden biri, Taxation İstanbul’dur. Muhasebe ve finans alanlarında danışmanlık hizmeti veren şirket, aynı zamanda çalışan eğitimleri de sunmaktadır. Bu sayede muhasebe çalışanları için ilgili programların kullanımı, düşünülenden çok daha kolay olmaktadır.

Firmanız İçin En Uygun Muhasebe Programları Nasıl Belirlenir?

Firmaların kendileri için belirleyeceği en uygun muhasebe programları, firmanın;

 • Ölçeği,
 • Vizyonu,
 • Misyonu,
 • Finansal kalemi,
 • Muhasebe çalışanının sahip olduğu yetkinlikler gibi değişkenlere göre şekillenmektedir.

Bu noktada firmaların kendilerini yeterince iyi tanımaları; danışmanlık hizmeti alacaklarsa da kendilerini yeterince iyi tanımlamaları gerekmektedir. Öte yandan firmaların uygun programları belirleyebilmeleri için var olan programlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları önemlidir. Aksi hâlde doğru bir tercihin gerçekleşmesi söz konusu olamayacaktır. Hatta firmaya hitap etmeyen yanlış bir programın tercih edilmesiyle mali kayıplar doğabilecektir.

Günümüz piyasa şartlarında firmaların başarılı hamleler atabilmesi ve doğru aksiyonlar alabilmesi için finansal danışmanlık şirketlerinden faydalanması önemlidir. Nitekim bu sayede belirli yol haritaları çizilecek ve arzu edilen büyüme kolaylıkla gerçekleşecektir. Bütün bunlar olurken büyümekte olan firmalar, global anlamda saygınlık kazanacak ve dünya pazarında önemli bir yer edinecektir. O nedenle yeniliğin ve gelişimin vizyon edinilmesi, koşullar değiştikçe her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/muhasebe-kodlari-ve-anlamlari/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.