Kategorisiz

İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır?  

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

Resmi ilişkilerde gerçek veya tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri işlemlere hukuki nitelik kazandıran en önemli belgelerden biri imza sirküsüdür. Noter kanalıyla alınan bu belge, belli bir geçerlilik süresi olan resmi bir belgedir. İmza örneğini ve imza yetkilerini tek bir belgede kayıt altına alan imza sirküsüyle özel hukuk ilişkilerinin geçerliliği ve güvenilirliği korunur. Sahte imza kullanımı ve evrakta sahteciliğe karşı etkin bir koruma gerçekleşir. Ticari hayata yeni giren kişiler imza sirküsü nedir ve nasıl alınır diye merak eder. İmza sirküsünü almak için gerekli evrakların neler olduğu ve imza sirküsünün geçerlilik süresi de merak konusudur. Bu yazımızda imza sirküsüyle ilgili bu gibi konulara kısaca açıklık getireceğiz.

İmza Sirküsü Nedir?

Kısaca ifade etmek gerekirse imza sirküsü, tüzel kişi temsilcilerinin kendilerine ait imza örneklerinin yer aldığı resmi bir belgedir. Bu belgenin en önemli amacı, resmi işlemlerde sahte imza kullanımını engellemektir. Bir şirket adına imza yetkisine sahip tüm çalışanların kendilerine ait bir imza sirküsünün olması gerekir. Noter kanalıyla aldıkları imza sirküleri, yaptıkları işlemlerden dolayı kendileri ve şirketleri hakkında hukuki yükümlülükler doğurur. İmza sirküleri aynı zamanda da imza sahibinin hangi yetkilere sahip olduğunu gösterir. Böylelikle resmi işlemlerin yetki sınırları içinde gerçekleşmesini sağlar.

İmza sirküsünde tüzel kişinin adı, adresi ve vergi numarası ile imza yetkisine sahip kişinin adı, adresi, nüfus bilgileri, unvanı ve imza örnekleri mevcuttur. Resmi işlemleri onaylama yetkisi veren imza sirkülerinde yetkinin kullanım şekli de yer alır. İmza sirküsüne sahip kişiler şirketi örneğin resmi ve özel daireler ile belediyelerde temsil etme yetkisi kazanır. Ayrıca bankalarda veya diğer tüzel kişilikler nezdinde temsil ederler. İhalesi şirket üzerine kalan işlerde sözleşme ve eklerini imzalama yetkisi elde ederler.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

  • İlgili kişinin imza örneğini kayıt altına alır ve imza yetkisini gösterir.
  • Resmi belgelere geçerlilik kazandırır ve yükümlülükleri güvence altına alır.
  • Resmi işlemlerde yetkili ve sorumlu kişilerin belirlenmesini sağlar.
  • Sahte imza kullanımı ve evrakta sahteciliği önler.
  • Gerçek ve tüzel kişileri dolandırıcılığa karşı korur.
  • Şirket adına izinsiz ticari faaliyette bulunmayı engeller.

İmza Sirküsü İle İmza Beyannamesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ticari hayatta imza sirküsü ile imza beyannamesi sıkça karıştırılan iki farklı belge çeşididir. Her ikisinin de noter kanalıyla alınıyor olması, birbirine karıştırılmasının en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca her iki belge de imza tespiti sağladığı için sıkça karıştırılır. Gerçekte bu iki belge birbirinden farklıdır. Nitekim imza beyannamesi nedir diye merak edenler için kısaca şunu ifade edelim. İmza beyannamesi, üzerinde kişinin nüfus bilgileri ve imza örneklerinin olduğu belgedir. Bu belge sadece gerçek kişilere verilir. Belgenin amacı, kişinin kimliğini kanıtlamak ve imzasına resmiyet kazandırmaktır. Bu yönüyle imza beyannamesi imzanın, imza sahibine ait olduğunu resmi belgeyle kayıt altına alır. Fakat imza beyannamesinin sirküler bir yönü yoktur.

İmza beyannamesi şirket kuran kişi veya kişilerin sahip olması gereken bir belgedir. Bu belgede imza sahibinin şirketle ilgili yetkileri hakkında herhangi bir husus yoktur. Yalnızca imza sahibinin kimliğini kanıtlar ve imzasına resmiyet kazandırır. Oysa imza sirküsünde, kişinin şirket adına imza atma yetkisine sahip olduğu bilgisi mevcuttur. İmza sirkülerini gerçek ya da tüzel kişilerin talep etmesi mümkündür. Fakat imza beyannamesi yalnızca gerçek kişilerin talep ettiği bir belgedir. Şirket kurucu ve ortaklarının kullandığı imza beyannamesini en çok şahıs firmaları kullanır.

İmza Sirküsünü Kimler Kullanabilir?

Şirketlerde imza yetkisine sahip kişiler imza sirküsünü kullanabilir. Bir şirkette imza yetkisiyle ilgili herhangi bir değişiklik gerçekleştiğinde imza sirküsünün de yenilenmesi gerekir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

Tüzel kişi adına yetkili veya sorumlu kişiler imza sirküsünü notere başvurarak alır. İmza sirküsünün noter onayına tabi olması güvenilirliğini koruma altına alır. Belgenin bir örneği noterde kalır. Diğer örneği ise imza sahibindedir. İmza sirküsüne başvuru yaparken bazı evrakların yanınızda bulunması gerekir. Evraklarınız tam ise sirküyü almak için işlem ücretini yatırabilirsiniz. Ardından noter onayıyla imza sirküsünün alımı gerçekleşir.

İmza Sirküsünü Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Şirkete ait vergi levhası.
  • Kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.
  • Sirküyü alacak kişinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

İmza Sirküsünü Almak Gerekli Midir?

Tüzel kişilerin resmi işlemde bulunmaları için gerekli şartlardan biri imza sirküsüdür. Bu belge sayesinde tüzel kişi adına atılan imzalar resmiyet kazanır. Böylelikle imza sirküsü, tüzel kişileri her türlü sahteciliğe karşı korur. Dolayısıyla imza sirküsünü almak tüzel kişilerin resmi işlemleri için zorunludur.

e-Devlet Kapısı’ndan İmza Sirküsü Alınır Mı?

“İmza sirküsü nasıl alınır?” diye merak edenlerin öğrenmek istediği konulardan biri de e-Devlet Kapısı’ndan imza sirküsünün alınıp alınamayacağıdır. Buna kısaca hayır cevabını verebiliriz. İmza sirküsünü almak için notere başvurmanız ve belge ücretini yatırmanız gerekir. Diğer taraftan, e-Devlet Kapısı üzerinden imza sirküsünün sorgulamasını yapmak mümkündür.

İmza Sirküsünün Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Bu süre 3 yıldır. İmza sirküsüyle şirket adına imza atma yetkisi kazanan kişiler, 3 yıllık sürenin ardından yeni bir sirkü almak durumundadır. Süresi dolmaksızın imza sirküsünün kaybolması da yeni bir sirkü almayı gerektirir.

İmza Sirküsünün Süresiz Olması Mümkün Müdür?

Değildir, çünkü tüzel kişilere ait nitelikler zamanla değişir. Yürürlükteki mevzuatımıza göre imza sirküsünün geçerliliği en fazla 3 yıldır. Bununla birlikte, şirketlerde gerçekleşen üst düzey görev değişiklikleri ve atamalar imza sirküsünü yenilemeyi gerektirir. Başka bir deyişle, şirket adına imza atma yetkisine sahip bir kişinin 3 yıl dolmadan bu yetkiyi kaybetmesi mümkündür. Bu durumda, imza yetkisi kullanacak kişinin göreve başlamadan önce imza sirküsünü alması gerekir. Çok ortaklı şirketlerde yönetim kurulunun değişmesi de imza sirkülerini 3 yıl dolmadan değiştirmeyi gerektirir. Bu gibi nedenlerden dolayı imza sirkülerinin süresiz olması hayatın olağan akışına aykırıdır.

İmza Sirküsü Ücretli Midir?

Bu hizmet noterler tarafından verildiği için ücrete tabidir. Ücret tespiti yıllık olarak gerçekleşir ve her yıl yeni bir değerlemeyle artış gösterir. 2022 yılı itibariyle imza sirküsünün tek nüsha ücreti 98.00 TL, iki nüsha ücreti ise 147.00 TL’dir. Ödemeler imza sirküsüne başvuru sırasında noter veznesi üzerinden gerçekleşir. Nakit ödemenin yanı sıra kredi kartıyla da imza sirküsünün ücretini yatırmak mümkündür.

İmza sirküsüyle ilgili faydalı bilgiler paylaştığımız bu yazımızı küçük bir hatırlatmayla tamamlamak istiyoruz. Şirketlere muhasebeden finansal raporlama hizmeti gibi pek çok alanda yönetim danışmanlığı hizmeti veren Taxation İstanbul, iş hayatıyla ilgili tüm sorunlarınıza etkin ve pratik çözümler sunmakta. Gerçek ve tüzel kişilerin resmi işlemlerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında nitelikli çözümler geliştiriyoruz. Sunduğumuz öneriler sayesinde hukuki sorunlar nedeniyle oluşabilecek zarar ve kayıplara karşı gerçek ve tüzel kişileri koruyoruz. Yönetim danışmanlığı ve bütçe danışmanlığı alanında 20 yıllık bir deneyime sahip olan Taxation İstanbul’a bu gibi konularda tüm destek taleplerinizi iletebilirsiniz. Sunacağımız nitelikli çözümlerle iş hayatınızı düzenleyebilir, sorunlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/kep-adresi-nedir-nasil-alinir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

One thought on “İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır?  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.