Kategorisiz

İrsaliye Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

İrsaliye Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Her ölçekten işletme ve kişiler, “İrsaliye fatura nedir?” sorusuna cevap arar. Birçok ticari sahada yaygın olarak kullanılan irsaliyeli fatura, en temel tanımı ile sevk irsaliyesi ve fatura belgesinin birleşimi olarak anlatılabilir. Mal teslimi sırasında aynı zamanda fatura kesmeyi de mümkün kılan bu belge türünün yasal gereklilikleri ve sağladığı bilgiler, standart irsaliye belgelerinden ve faturalardan farklıdır. “Fatura ve irsaliye nedir?” sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.

İrsaliye Fatura Nasıl Düzenlenir?

Birçok kişi, “İrsaliye fatura nasıl düzenlenir?” konusunda soru işaretlerine sahiptir. Satıcı ve tedarikçiler, sevk irsaliyesi ve fatura belgelerini birleştirmek için irsaliye fatura düzenlemeyi tercih eder. Bu kullanışlı belge, belirlenen kurallar dâhilinde gerekli bilgiler ile kolay bir şekilde düzenlenebilir.

İrsaliye Faturada Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İrsaliye fatura belgesinde bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

  • Belgeyi düzenleyen kişinin adı ve ticaret unvanı,
  • İrsaliye faturayı düzenleyen kişinin iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Faturanın irsaliyeli olduğunu belirten ibare, düzenlenme tarihi ve saati,
  • Belgenin sıra ve seri numarası,
  • Fiilen sevkin gerçekleştirileceği tarih,
  • Satışı ve teslimi yapılacak mal ya da hizmetin tutarı, miktarı, fiyatı,
  • Sevk işleminin kime ve hangi adrese yapılacağı,
  • Satışa yansıtılan KDV dilimi ve tutarı,
  • Belgenin basım yeri detayları,
  • Noter şubesi tasdiki ya da Maliye Bakanlığı klişesi.

İrsaliye Fatura, Fatura Yerine Geçer Mi?

İrsaliye fatura, standart fatura yerine geçer. Bu belgede hem irsaliye hem de fatura bilgileri yer alır. Böylece irsaliye fatura belgesi, fatura olarak kullanılabilir. Fatura ile aynı bilgileri ve daha fazlasını içeren irsaliye fatura, standart faturadan daha farklı bazı özelliklere sahiptir. Bununla beraber ne fatura ne de sevk irsaliyesinin irsaliye fatura yerine geçmesi mümkün değildir.

İrsaliye ve Fatura Arasındaki Fark

İrsaliye ve fatura arasındaki fark yaygın olarak merak edilir. İki belge arasındaki temel fark kullanım amaçlarıdır. İrsaliye, satışı yapılan mal, ürün ya da hizmetin alıcı tarafa temsili için gereklidir ve buna dair bilgiler içerir. Faturada ise yine satışı yapılan ürün, hizmet ya da malın tutarına, ücretine, niteliğine, konu olduğu vergi türlerine, dilimlerine ve oranlarına dair bilgiler yer alır.

Sevk İrsaliyesi ve İrsaliye Fatura Arasındaki Fark

Sevk irsaliyesi ve irsaliye fatura belgelerinin aynı olduğu yaygın bir kanıdır. Her iki belgenin kullanım amaçları benzese de kapsama alanları ve içeriği değişiklik gösterir. Sevk irsaliyesi, yapılan satış sonrası gerçekleşmesi beklenen teslimat işlemi içindir.

Sevk irsaliyesi belgesinde teslimat adresi, teslim edilecek kişi, kurum ve teslimat tarihi gibi detaylar bulunur. İrsaliye fatura belgesinde de bu bilgilerin tamamı yer alır. Fakat aynı zamanda fatura belgesinde bulunan belgeler de bulunur. İrsaliye fatura belgesinde teslimat ve satış detayları bir arada bulunur.

E-İrsaliye Nedir?

E-irsaliye, sevk irsaliyesi belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş versiyonudur. E-irsaliye elektronik şekilde oluşturulup iletilir. Bu elektronik belge, sevk irsaliyesi ile aynı hükmü taşır. Bazı gruplar için kâğıt sevk irsaliyesi yerine e-irsaliye kullanmak zorunludur. 2021 ve devamındaki yıllarda cirosu 10 milyon TL’yi aşanlar e-irsaliye kullanmak zorundadır.

İrsaliye Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İrsaliye fatura, sevk irsaliyesi ve fatura belgesi ile birden fazla açıdan karıştırılır. Bu yenilikçi ve kullanışlı belgenin tam olarak ne işe yaradığı ve hangi bilgileri içerdiği sıklıkla merak edilir.

Her Faturaya İrsaliye Kesilir Mi?

Her fatura için irsaliye kesilmelidir. Fatura kesilmeden irsaliye kesilebilir ve teslimat yapılabilir. Fakat irsaliye kesildikten sonraki 7 gün içerisinde fatura kesilmelidir. Bu süre zarfı dışında kesilen faturalar, irsaliye gerçekleşmiş olsa da olmasa da geçersiz sayılır. Ya da fatura gerektiği durumda irsaliye fatura yoluyla sevk irsaliyesi belgesine bağlanmalıdır.

İrsaliye Ay Atlayabilir Mi?

İrsaliye belgesi ay atlayamaz. İrsaliye kesildikten sonra bir ay beklemek ve irsaliyeyi bir sonraki ayda fatura etmek mümkün değildir. İrsaliye kesildikten sonra 7 gün içerisinde fatura edilmelidir. Aksi takdirde fatura geçersiz sayılır.

İrsaliyeye Kaşe Basılır Mı?

İrsaliye belgesinde yer alması gereken belgeler arasında kaşe de bulunur. İrsaliye belgesinde kaşe bulunmalıdır. İrsaliye belgesinde Maliye Bakanlığına ait bir kaşe olmalıdır. Aynı zamanda noter şubesinden tasdikli bir mührün bulunması da yeterlidir.

İrsaliye Neden Kesilir?

İrsaliye belgesinin düzenlenme amacı, fatura ile satışı gerçekleşen mal ya da ürünün teslim edildiğini kanıtlamak içindir. İrsaliye belgesi, satış sonrası ürün veya malın depodan çıkartılarak alıcı tarafa teslim edilmek üzere gönderildiğinin kanıtıdır. Sevk irsaliye belgesi teslimat detaylarını içerir. Mal ya da ürünü teslim adresine taşımak için aynı zamanda taşıma irsaliyesi de gerekir.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmak Zorundadır?

İrsaliye fatura 3 nüsha düzenlenmelidir. Bu nüshalardan biri alıcı, biri satıcı ve biri de taşıyıcı firmaya verilmelidir. 3 nüshadan az düzenlenen irsaliye fatura bilgileri geçersiz sayılır. Nüshaların belirlenen taraflarda satış ve teslimat sürecinde bulunması gereken durumlarda ibraz edilebilmesi için önem taşır.

İrsaliye No ve Fatura No Aynı Mıdır?

İrsaliye no ve fatura no aynı değildir. İrsaliye fatura belgelerinde bulunan irsaliye numarası, faturanın seri numarası olarak düşünülebilir. Fatura numarası ise temel bir sıra numarasıdır. Faturala,r fatura numarasına göre sıraya alınarak işlemden geçer.

Fatura Üzerinde İrsaliye Numarası Zorunlu Mudur?

İrsaliye fatura belgesi üzerinde irsaliye numarası bulundurmak zorunludur. Üzerinde irsaliye numarası bulunmayan irsaliye fatura belgeleri geçersiz sayılır. İrsaliye no, irsaliye fatura belgesi üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden biridir.

İrsaliye Kesildikten Sonra Fatura Kaç Gün İçinde Kesilir?

İrsaliye belgesi kesildikten sonra en geç 7 gün içerisinde fatura kesmek gerekir. İrsaliye kesildikten sonraki 7 günlük süre zarfı dışında oluşturulan faturalar geçersiz sayılır. 7 günden sonra kesilen bir faturayı irsaliyeye bağlamak mümkün değildir.

Bir İrsaliyeye Birden Fazla Fatura Kesilir Mi?

Bir irsaliye belgesi için birden fazla fatura kesmek mümkün değildir. Bir irsaliye belgesi, bir defa fatura edilebilir. Zira söz konusu satış tek seferde gerçekleşir. Bununla beraber birden fazla irsaliye belgesi tek faturada birleştirilebilir. Birden fazla irsaliye belgesinde bulunan mal ya da ürün satışlarının tek belgede fatura edilmesi mümkündür.

İrsaliye Faturanın Hukuki Niteliği Nedir?

İrsaliye fatura belgesi resmî belge niteliği taşır. Gerektiği durumlarda mal ya da ürün teslimatının ve sevkinin ispatı için irsaliye fatura belgesi kullanılabilir. İrsaliye fatura hem fatura hem de sevk irsaliyesi belgesinde bulunan bilgileri bir arada barındırır. Aynı zamanda üzerinde “İrsaliye Fatura” ibaresinin ve kaşenin bulunması zorunludur.

İrsaliye Fatura Kaç Nüsha Düzenlenir?

İrsaliye fatura belgesi toplamda 3 nüsha şeklinde düzenlenmelidir. 3 nüsha şeklinde düzenlenmeyen irsaliye faturaları geçersiz sayılır. Bu nüshaların biri alıcı, biri satıcı ve biri de taşıyıcı firmada bulunmalıdır.

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/online-sirket-kurmak/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.