Maliyet Muhasebesi

Teknolojik ilerlemeler, rekabetin artması, ürün yaşam sürecinin kısalması ve değişen piyasa koşulları gibi faktörlere karşı şirketinizin ayakta kalabilmesi için maliyet yönetim sürecinin kontrol altına alınması önemlidir.

Nedir?

Maliyet Muhasebesi Nedir?

İşletmelerin faaliyette bulunduğu ürün veya hizmetin maliyetini oluşturan bütün kalemlerini hesaplıyoruz. Böylece şirketlerin maliyetini azaltıyor, rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak birçok maliyet yönetim aracını bir arada kullanıyoruz. Maliyet muhasebesinde hem mali avantaj hem de rekabet avantajı sağlamak için birden çok ve birbiriyle uyum içerisinde olan maliyet yönetim sürecini yürütüyoruz. Bu sayede, işletmenin maliyet kalemlerinin hesaplanma sürecini kolaylaştırıyoruz.
2Q==
v1NuVKhdR8ClD8Az+Uvf7y+qA7AAAAAElFTkSuQmCC

Maliyet Muhasebesi Hizmetini Nasıl Yapıyoruz?

  • Şirketlerin ürün veya hizmet üretim sürecini analiz ediyoruz,
  • Organizasyon şemasını ve masraf kalemlerini değerlendiriyoruz,
  • Giderleri çeşit esasına göre sınıflandırıyoruz,
  • Giderlerin sabit ve değişken olarak ayrımını yapıyoruz,
  • Pazarlama, satış, dağıtım, genel yönetim, üretim, ar-ge, finansman giderlerini ayrıştırıyoruz,
  • Ürün türlerini ve ürün gruplarını belirliyoruz,
  • Makine çalışma saatleri, işçilik puantaj ve ürün reçeteleri tablolarını oluşturuyoruz,
  • Genel imalat giderlerinin dağıtım tablosunu faaliyet bazında oluşturuyoruz,
  • Ürünlerin maliyetleri, dağıtım ve müşteri maliyetleri vb. hesaplıyoruz,
  • Maliyet raporu düzenleyerek analiz ediyoruz, maliyetleri düşürmeye yönelik eylem planı oluşturuyoruz.

Maliyet Muhasebesi Hizmetleri

Hizmetimizin adı Maliyet Muhasebesi olsa da çok yönlü hizmet vermeyi hedefliyoruz.
1.

Ekibi Geliştirme

Maliyet Muhasebesi danışmanlığı yaparken, yalnızca danışmanlık yapmayı değil ekibinizi geliştirmeyi de hedefleriz.

2.

Etkin Danışmanlık

Maliyet Muhasebesi desteğimizde, firma içerisinde bir çalışanla çalışıyormuş gibi destek alırsınız.

3.

Raporlama

Yapılan çalışmalar, uygun şekilde raporlandırılır ve kazanımlarınız net şekilde algılanır.

Dilerseniz referanslarımızla iletişime geçebilir ve bizi onlardan dinleyebilirsiniz.

Referanslarımız

Maliyet Muhasebesi Hizmeti ile Nelere Katkıda Bulunuyoruz?

Şirketlerin operasyonel olarak ürettiği mal veya hizmetlerin en doğru ve etkin bir şekilde maliyetini yaparak; doğru satış fiyatını ve bu satıştan şirketin karlılığının ne olması gerektiğini belirliyoruz. Bir şirketin devamlılığı için ürün ve hizmetlerin gerçek maliyetinin hesaplanması son derece önemlidir. Şirketler maliyetlerini tahmin etseler de kesin olarak belirleyemezler. Aynı şekilde, şirketlerin maliyetlerini anlık olarak hesaplayabilmeleri oldukça güçtür.

Üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini bilmek, satış fiyatını belirleme konusunda yardımcı olur. Ancak şirketler maliyet hesaplaması yaparken yanlışlıklar meydana gelebilir. Bu noktada, kolay ve verimli işleyebilecek bir maliyet muhasebesi sistemine ihtiyaç vardır. Bizler; ürün ve hizmetlerin maliyetini şeffaf bir şekilde hesaplıyoruz. Yüksek maliyete sebep olan kalemleri belirliyor ve çözüm üretiyoruz. Bu sayede şirketin karlılığını artırmasına ve büyümesine destek oluyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Maliyet Muhasebesi Hakkında Diğer Detaylar

Maliyet Muhasebesi hizmetimiz hakkında merak edilenlerden bazılarını yanıtlıyoruz. Aradığınız cevabı bulamazsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

İşletmeler için stratejik karar alma konusunda klasik maliyet sistemleri yetersiz kalabiliyor. Bu bağlamda klasik maliyet sistemlerinin yerine, işletmenin süreçlerine ve işleyişine özel maliyet modeli kullanmak; rakiplere ve mali hesaplamalara karşı büyük avantaj sağlamaktadır. Maliyet muhasebesi danışmanlığı ile firmaların yönetimi verimli gerçekleşecek, performansı yükselecek ve verimli maliyet modeli tasarlanacaktır. Zor ve karmaşık maliyet hesaplama programları ile maliyetin nasıl ortaya çıktığı anlaşılmıyor ve maliyet şeffaflığı elde edilemiyor. Bundan dolayı doğru ve anlaşılabilir bir maliyet muhasebesi sistemine ihtiyaç duyuluyor.

İşletmelerin hisse sahiplerine yüksek getiri sağlaması ancak yönetim performansının ölçülmesiyle mümkündür. Yüksek getiri sağlaması ise ancak yüksek karlılıkla gerçekleşir. Karlılık ise maliyet kalemlerinin hesaplanmasıyla ortaya çıkar.

Maliyeti düşürmek ve rakiplerden bir adım öne çıkmak için doğru maliyet muhasebesi sistemi tasarlıyor, maliyet düşürme kalemlerini tespit ediyor ve maliyetlerinizin yönetimine destek oluyoruz.

Her bir firmanın dinamikleri, ihtiyaçları farklıdır. Bu sebeple danışmanlık desteğimizin ücretlendirmesini firmaya özel şekilde belirlemekteyiz.