Kategorisiz

Marka Vekilliği Nedir?

9k=

Marka vekilliği; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, tasarım, geleneksel ürün adları, yeni geliştirilmiş projeler, tasarımlar, ticaret ve hizmet ürünleri ile ilgili hukuki prosedürleri takip eden ve işlemleri yapan bir hizmet sektörüdür. Sadece markanın yaratılma sürecinde değil, kazanılmış hakların korunmasında da danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Bir marka yarattığınızda bunun tescilini Türk Patent ve Marka Kurumu vermektedir. Tescil işlemi olana kadar bu işlerin takibini, buluş sahibi adına marka vekili yürütmektedir. Tüm bu işlemler, buluş sahibinden alınan vekâletle yapılmaktadır. Marka vekilliği konusunda şirketimiz tarafından buluş sahiplerine danışmanlık verilmektedir. Bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de yapılan marka ve patent gibi tescil işlemlerinde yasal olarak vekil tutma zorunluluğu olmasa bile markanızın hukuki haklarını bilmenizde fayda vardır. Ayrıca bu hakların korunma sürecinde danışmanlık hizmeti almak, markanızın haklarını korumanıza katkı sağlayacaktır. Marka vekili ile çalıştığınız zaman markanızın güvenle büyümesi söz konusudur. Böylece markanızın yarattığı kaynaklar zarara uğramaz. Dahası bu avantaj size büyük bir zaman konforu sağlar. 

Hukuki haklar, alanında uzman kişilerin özel bilgilere hâkim olması durumunda size özel bir güç sağlamaktadır. Marka vekilliği de alanında uzman kişilerin üstlendiği hukuki zemini olan bir hizmettir. Bir marka oluşturulurken ya da markanın sonraki süreçlerinde alanında uzman kişilerle muhakkak çalışılması gerekmektedir. Yabancı yatırımcılar ile buluşçuların ise Paris Sözleşmesi gereği marka vekili hizmeti alması zorunludur. Tüm işlemleri buluş sahibi adına marka vekili yapmaktadır.

Marka Vekili Nasıl Olunur?

Türk Patent Kurumu, kuruluşundan bugüne kadar açtığı sınavla “marka vekilliği” unvanı vermektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre bu sınavın iki yılda bir düzenleneceği belirtilmiştir. “Marka vekilliği” ve “patent vekilliği” olmak üzere iki ayrı sınav yapılır. Bu sınavlarda adaylar, genel yeterlik ve mesleki yeterlik olmak üzere iki ayrı aşamadan geçerler.

Marka soruları, marka mevzuatı ve marka ile ilgili diğer konulardan, patent soruları ise patent mevzuatı, buluş, patent ve faydalı model konularından sorulmaktadır. Bunların yanı sıra tasarım, fikrî haklar ve genel hukuk bilgisinden de ortak sorular bulunmaktadır.

Sınavda başarılı olunarak alınan bu unvanla beraber marka vekili;

 • Kurum nazarında verdiği temsilcilikle temsil ettiği kişilerin sınai mülkiyet haklarını korumaktadır.
 • Sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili gerekli yerlere başvurular yapmaktadır.

Sınai mülkiyet alanında özel çalışanlar statüsünde olan marka vekilleri, şu şartları sağlamak zorundadır:

 • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen yazılı sınavdan başarı sağlamak.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kaydolmak.

Markanızın sınai haklarını koruyacak marka vekilliği adına profesyonel hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki, 

 • (Avukatlar hariç) marka vekillerinin yargı organları nezdinde yetkileri bulunmamaktadır.
 • Marka vekilleri tescil edemez ve belge veremezler.
 • Marka vekilleri Türk Patent ve Marka Kurumu çalışanı değillerdir. Dolayısıyla bu kurum adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Kimler Marka Vekili Olabilir?

Peki, bu sınava herkes girebilir mi? Dört yıllık lisans eğitimi almış ve şartları sağlayan herkes marka vekili olabilmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayan her kişi, sınavdan başarılı olduğu takdirde marka vekilliği yapabilmektedir. 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • En az dört yıl lisans eğitimi almış ve mezun durumda olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ve kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.

Marka vekilleri, maddi olmayan varlıkların durumunu, değerini, haklarını ve geleceğe dair stratejilerini belirlerken danıştığınız uzman kişilerdir. Bu hizmet, markanızın günden güne değerinin artırılmasında, bilinmesinde, haklarının korunmasında ve hak ihlallerinde kayıplarınızın kazanca çevrilmesinde kritik bir noktadır.

Marka Patent Vekili Ne Kadar Kazanır?

Her yıl, Türk Patent ve Marka Kurumu resmî bir harcırah ücreti belirlemektedir. Ayrıca çalıştığınız marka patent vekilleri, hizmet bedeli almaktadırlar. Bu yüzden standart bulunmamaktadır; kazanılan ücretler, verilen hizmetlere ve diğer durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Önceki yazımızı https://www.taxationistanbul.com/patentlenebilirlik-kriterleri-nedir/ linkinden inceleyebilirsiniz.

One thought on “Marka Vekilliği Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.