Kategorisiz

Sermaye Piyasası Nedir? 

Sermaye Piyasası Nedir

Yatırımın ve yatırımcının oldukça önem kazandığı dünyada sermaye piyasası nedir, ne işe yarar ve ne amaçla değerlendirilir gibi soruları cevaplamak gerekiyor. Bununla ilgili net bir tanım yapmamız gerekirse fon sahiplerinin oluşan birikimlerini bazı yatırım araçları üzerinden değerlendirdiği, alıp sattığı piyasadır, diyebiliriz. 

Bu alanda yatırımcı olabilmek için öncelikle “Sermaye piyasası nedir?” sorusunun cevabını iyi bilmek gerekir. Burada para değil, orta veya uzun vadeli fonlar başroldedir. Fon sahibi kişiler, elde ettikleri birikimleri yatırım araçları üzerinden menkul kıymetler ve sermaye piyasasında değerlendirir.

Sermaye piyasalarında uzun vadeli menkul kıymetler kolaylıkla alınıp satılabilir. Sermaye piyasalarında büyük veya küçük ölçekte tüm yatırımların kontrolü sağlanabilir. Tahviller ve hisse senetleri, menkul kıymetler sermaye piyasasında satışa çıkartılarak belli bir yatırım sermayesi elde edilir. 

Sermaye Piyasasının Özellikleri

Fon alım satımı yaparak bir sermaye elde etmek isteyen herkes, bu alanda yapacakları işlemlerle finansman sağlayabilir. Hisse senedi ve tahvillerin satışa sunulması ile ihtiyaç duyulan yatırım sermayesi elde edilebilir. 

Tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen kişi veya şirketler, satışa çıkan bu hisse senetlerinden satın alarak belli bir fonlama işlemi gerçekleştirir. Yaptıkları yatırımla, işletmelere ortak olarak belli bir fon sunarlar.

Elde edilecek olan finansmanlar, hem şirketler hem de şahıslar için çok iyi kaynak seçenekleri arasında yer alır. “Sermaye piyasası nedir?” sorusu hakkında bilgi sahibi olduysak şimdi de sermaye piyasasının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Özellikle uzun vadeli yatırımlar finanse edilebilir. 
 • Hisse ve tahvil senedi gibi araçlar, olabilecek en hızlı şekilde değerlenir. 
 • Menkul kıymetlerin alım satımı konusunda hem hız hem de güven sunar. 
 • Şirketler için en güvenilir ve iyi finans kaynaklarından biridir. 
 • Yatırımlarla ilgili işlem maliyetleri oldukça azalır.
 • Risk yönetimi yapmak isteyen şirketler için bir avantajdır. 
 • Ülkede bulunan tüm büyük veya küçük ölçekli yatırımlar bu sayede kontrol edilebilir. 

Sermaye piyasalarında işlem yapabilmek için sermaye piyasası nedir ve ne değildir gibi konuları iyi ölçüde bilmek gerekir. Sermaye piyasaları birincil ve ikincil piyasa olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil piyasalarda ilk kez alınıp satılma işlemi yapılan menkul kıymetler yer alır. İkincil piyasalarda ise önceden alım satımı yapılmış olan menkul kıymetlerin tekrardan işlemleri gerçekleştirilir. 

Ekonomide sermaye oluşumu istenir ve beklenir. Bunun için sermaye piyasası araçları oldukça önemlidir. Bir şirket olarak fona ihtiyaç duyuyorsanız şirketinize ait hisse senetlerinin satışı ile güvenilir finans kaynakları edinebilirsiniz. 

Sermaye Piyasasını Oluşturan Menkul Kıymetler

“Sermaye piyasası nedir?” ve “Sermaye piyasasında hangi araçlar ile işlem yapılır?” gibi sorular merak edilmektedir. Ekonomide sermaye oluşumunun teşviki için bu alandan yararlanmak gerekir. Bu sebeple sermaye piyasasının ekonomideki yeri tartışılmaz. Bu sistem, tasarruf sahipleri ile fon ihtiyacı duyan kişiler arasında güvenilir bir bağlantı kurarken bazı sermaye piyasası araçları ile menkul kıymetlerden yararlanır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Hisse (Pay) Senetleri,
 • Borsa Yatırım Fonları,
 • Devlet ve Özel Sektör Tahvilleri,
 • Kira Sertifikaları,
 • Özel Sektör Bonoları,
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
 • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler,
 • Vadeli İşlemler Sözleşmeleri,
 • Çeşitli Opsiyonlar.

Yukarıda saymış olduğumuz menkul kıymetler araçları, sermaye piyasasında kullanılır, ancak uzun vadeli yatırım araçları olarak daha çok hisse senetleri ve tahvil senetlerini görmekteyiz. En çok kullanılan bu yatırım araçlarında hisse senetleri ilk sırada yer alır. Pay senetleri olarak da bilinirler ve sermaye piyasası kanunu ile düzenlenmişlerdir.

Hisse senetleri, şirketlerin sermaye piyasasına sürdüğü menkul kıymetler araçlarındandır. Şirketlerin piyasaya sürdüğü bu yatırım araçlarından satın alan kişiler, şirkete ortak olur ve fon sağlar. Alınan hisse senedine göre hem ortaklık hem de yönetimde hak sahibi olma gibi durumlar söz konusu olur. Borsa İstanbul’da birçok şirketin hisse senetleri halka açık şekilde işlem görmektedir. 

Bir diğer menkul kıymetler aracı da tahvillerdir. Tahviller, hisse senetlerinden biraz daha farklıdır. Hem devlet hem de çeşitli özel kuruluşlar tarafından tahviller çıkarılır. Bu yatırım biçiminde tahvili çıkaran kurum ya da kuruluşun tahvilini alan taraf alacaklıdır. Bu tahvillerin borç almak için çıkarıldığını söyleyebiliriz. 

Hisse senetleri, tahviller, bonolar ve yukarıda sayılan menkul kıymetler araçları, bu alanda kullanılmaktadır. “Sermaye piyasası nedir?” sorusunu cevaplarken tüm bu kavramları da iyi öğrenmek gerekir. 

Sermaye Piyasasının Önemi

Ekonomide sermaye piyasasının tartışılmaz derecede önemli olduğu bilinir. Özellikle şirketler için çok kıymetli olan finansman temini, menkul kıymetler araçları kullanılır. Yatırımcılara güvenilir yoldan finans temin seçenekleri sunulmaktadır. 

En büyük avantajlarından biri, orta veya uzun vadeli fonların bir araya getirilerek bireyler ve kurumlar kadar devletin de kullanımına sunuluyor olmasıdır. Bu sayede uzun vadeli yatırımlar finanse edilmiş olur.

Hisse senetleri oldukça hızlı şekilde değer kazanırken aynı zamanda menkul kıymetler ve sermaye piyasası, risk yönetimi sağlamak isteyen şirketler için bir avantaj olacaktır. Ülkede yer alan her türlü büyük veya küçük yatırımın kontrolü de bu şekilde sağlanır.

Yatırım düşünen özel veya tüzel kişilerin bu anlamda ihtiyaç duyacakları her türlü bilginin güvenilirliği açısından da avantajlıdır. Elinizde yer alan tüm menkul kıymetler araçları ve süreçler, bu sayede en hızlı şekilde kontrol altında olacaktır. Ancak sağlam ve güvenilir adımlar için finansal danışmanlık almak gerekebilir. 

Fon sahipleri ve finansman kaynağına ihtiyaç duyulan kişilerin bir araya geldiği yerler olan sermaye piyasaları, ekonomiye yeni kaynak sunar. Aslında küçük ölçekte kaldığında ülke ekonomisi için çok da bir getirisi olmayan birikimlerin, bir araya geldiklerinde taşıdıkları değeri görürüz. Varlıkları ile ekonomi canlanırken finansal kaynaklar da artırılır. 

Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Kurumlar

Sermaye piyasalarının Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlendiğini söyledik. Bu kanun sayesinde bu piyasa her zaman şeffaf bir biçimde ilerler. İstikrar kadar adil bir rekabet ortamı da önemlidir. İşte tüm bu hak ve menfaatlerin korunumu, düzeni ve denetleme mekanizması için bu kanun vardır.

Piyasada gerçekleşen tüm işlemlerin kanun uyarınca denetlenmesi için yetkili kurum, Sermaye Piyasaları Kurumu’dur. Her iki tarafın da hak ve menfaatleri için çalışmaktadır. İşlem yapmak isteyen kişilerin faaliyetlerini yürüttüğü bazı kurumlar vardır. Bu kurumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Borsa İstanbul: Yatırımcıları, fon sahiplerini, kurum ve kuruluşları bir araya getiren Borsa İstanbul, adaletli ve güvenilir bir alım satım ortamı için 1985’ten beri Türkiye’de hizmet vermektedir. 
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB): “Sermaye piyasası nedir?” ve “Ne amaçla hizmet verir?” sorularını cevaplarken bilinmesi gereken bir kurumdur; birliğe üye olan kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenler. 
 • Takas ve Saklama Bankası (Takasbank): Kurum, Borsa İstanbul bünyesinde gerçekleşen her türlü işlemin ve takasın sonuçlandırılmasını sağlamak için kurulmuştur. 
 • Aracı Kurumlar ve Bankalar 
 • Portföy Yönetim Şirketleri 
 • Halka Açık Tüm Şirketler
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MMK)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • Derecelendirme Şirketleri

Yukarıdaki tüm kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet göstermektedir. Sermaye piyasalarında yapılacak olan her türlü işlem için hassas adımlar atmak gerekir. Bunun için finansal danışmanlık hem şirketlere hem de şahıslara önerilir. Siz de güvenilir adımlar atmak istiyorsanız Taxation İstanbul ile iletişime geçebilirsiniz. 

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/gecici-vergi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.