Kategorisiz

Türkiye’de Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'de Şirket Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Neredeyse herkes, hayatının bir dönemde kendi şirketini kurmayı hayal etmiştir. Koşulları kendinin belirlediği, keyif alarak yaptığı iş alanında çalışmak, son derece cazip bir seçenektir. İyi bir iş fikri olduğuna inanan ya da belirli bir yetkinliğe sahip olan girişimci ruhlu kişiler için şirket kurmak, en iyi seçimlerden biridir. Şirket kurmak mevcut işini büyütmek ya da geliştirmek isteyenler için de adeta bir dönüm noktası niteliğindedir. Ancak Türkiye’de şirket kurma planlarını hayata geçirebilmek için bilmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunur. Bunlara dikkat etmeden şirket kurmaya çalışmanız, hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir.

Türkiye’de şirket kurma hayalleri süreçteki farklı yükümlülükler, evrak işleri ve resmi daire işlemleri arasında kaybolup gidebiliyor. Bu endişeler, pek çok zaman şirket kurma planlarının önüne geçebiliyor ve bunaltıcı hale gelebiliyor. Oldukça karmaşık görünen kurulum sürecini adım adım kolayca tamamlamanız için önceden bilmeniz gerekenleri sizler için sıraladık.

Şahıs Şirketi Nedir?

Türkiye’de şirket kurma planlarına geçmeden önce şahıs şirketi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Adından da rahatlıkla anlaşılabileceği üzere bireyler tarafından kurulan bir şirket türü olan şahıs şirketinde kişilerin sorumlulukları sınırsızdır. Genellikle tek kişi tarafından kurulan şahıs şirketlerinin genellikle sadece bireysel işletmeler için uygun olduğu düşünülür. Ancak bu bir yanılgıdır, şahıs şirketleri tek kişiye ait olabileceği gibi ortaklıklarla da kurulması mümkündür.

Fakat şahıs şirketlerinde ortaklık devri süreci, oldukça zor ilerleyen bir süreçtir. Payların devri veya satışının şirketin tüm ortaklarının onayı alınmadan yapılması mümkün değildir. Şahıs şirketlerinin tek kişi tarafından daha küçük ölçekli işletmeler için tavsiye edilmesinin altında yatan temel neden, bu durum olarak gösterilebilir.

Türkiye’de Şirket Kurmadan Önce Bunlara Dikkat!

1. Maliyet Araştırması Yapmak

Türkiye’de şirket kurmak aşamasına geçmeden önce tüm masrafları, toplanması gereken belgeleri ve iş planını önceden hesaplayın. Kira ve sigorta gibi artış gösteren maliyetler ile rekabet kalemlerine de çok dikkat edin. Şirketinizin ya da iş yerinizin faaliyet gösterdiği iş koluna dair tüm maliyetleri de araştırın.

Şirketiniz yasal bir statü kazanmadan önce büyük harcamalar yapmamaya özen gösterin. Kira kontratı, ticaret unvanı ve kuruluş yerini tespit ederek tam olarak hazırlanın. Resmi olarak çalışmaya başlamadan önce yapacağınız harcamaların belirli bir miktarın üstünde olanları, yapıldıkları yılda vergiden düşmeyebilir. Bu tutarlar, ancak belirli bir dönemde vergiden düşülebilir. Ancak bunun tam aksine mevcut şirketin yaptığı harcamaların büyük bir kısmının bir yıl içerisinde amorti edilmesi mümkündür.

2. Ön Çalışma Yapılması

Türkiye’de şirket kurma planlarına geçmeden önce yapacağınız harcamaları ve toplamanız gereken belgeleri önceden hazırlamalı, çalışma planınızı buna göre yapmalısınız. Şirket kurduğunuzda çalışma alanınıza özel maliyetler ya da rekabet durumunda ortaya çıkabilecek ek masraflar olabilir. Bu nedenle tüm bunların ön hazırlığını çok iyi çalışmış olmalısınız. Burada yapacağınız en mantıklı hamle, harcamalarınızı şirketiniz resmiyet kazandıktan sonra yapmanız olacaktır. Bu sayede masrafları şirket adına göstererek, vergi indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

3. Ticaret Unvanını Kontrol Etmek

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve sair mevzuata göre gerek kuruluş gerekse de unvan değişikliklerinde unvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunludur. Bu nedenle kullanılmasına karar verilen ticari unvanınızın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve TOBB’un web sitesindeki Ticaret Sicili Gazetesi başlığında, unvan sorgulama adımları üzerinden sorgulamasını yapmalısınız.

4. MERSİS Üzerinden İşlemlerin Yapılması

Türkiye’de şirket kurma için tüm ticaret sicil müdürlükleri kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden yapmaktadır. Şirket kurmak isteyenlerin unvan, amaç ve konu, sermaye, ortaklık yapısı vb. konuların yazıldığı bir “ana sözleşme” oluşturması gerekir. Fakat bu ana sözleşme MERSİS üzerinden oluşturulacak ve notere MERSİS Talep Numarası bilgisi verilerek çıktısı alınıp, tasdik ettirilecektir.

5. Kuruluş Öncesi KOSGEB Başvurusu

Eğer Türkiye’de şirket kurma aşamasında KOSGEB üzerinden hibe almayı düşünüyorsanız, şirketinizin kuruluşunu tamamlamadan önce KOSGEB’e kayıt olabilir, bu sayede sunulan destek ve hibelerden faydalanabilirsiniz. Yalnızca bu başvuru sayesinde kuruluş aşaması için ödediğiniz paranın büyük bir miktarını geri alabilirsiniz. KOSGEB’in yeni girişimcilere 30.000,00 TL’ye kadar hibe verme hizmeti vardır.

6. Ana Sözleşme

Türkiye’de şirket kurma planlarının en önemli parçalarından biri, ana sözleşmenizi noter onayından önce Ticaret Siciline kontrol ettirmektir. Aksi halde noterde tasdik ettirdiğiniz ana sözleşmenizin Ticaret Sicil tarafından kabul edilmemesi durumunda yeniden noter masrafı ödemek zorunda kalırsınız.

Ana sözleşmenin notere tasdik ettirilmesinden sonra 15 gün içerisinde, Ticaret Sicili Memurluğuna tescil işlemi yapılması gerekir. Aksi halde sözleşme geçersiz hale gelir.

Bunun yanı sıra ana sözleşmede ve imza sirkülerinde, şirket ortaklarından en az birinin sınırsız yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması zorunludur.

Ana sözleşmede tüm ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadının yanı sıra yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilmiş olmalıdır.

7. Vergi Dairesi İşlemleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye’de şirket kurma taleplerini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Gerekli tüm evraklar Vergi Dairesi’ne teslim edildikten sonra şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size bir yoklama memuru gönderilir. Bu memur, ilgili yerinizin şirket açmak için uygun olup olmadığını kontrol eder. Yoklama memurunun uygun görmesi halinde ise size bir yoklama tutanağı verilir. Bu tutanağı muhasebecinize ileterek, şirketiniz adına vergi levhası çıkmasını sağlayabilirsiniz.

8. SGK İşlemleri

Türkiye’de şirket kurma planlarınızı hayata geçirmek istediğinizde, iş yeri bildirgenizi en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ya vermekle yükümlü olursunuz. Şirketin kuruluş sürecinde, çalıştıracağınız sigortalı işçilerin sayısını ve bu işçilerin işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildirmiş olan işverenler, bildirimlerini SGK’ya yapılmış sayılacaklardır.

9. Kuruluş Sonrası İşlemler

Türkiye’de şirket kurma işlemlerinin bir diğer aşaması, Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerini anlaşmalı matbaalardan bastırmaktır. Ayrıca İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da almakla yükümlü olursunuz. Başvuracağınız dilekçenin ekinde istenen belgeler ile başvuru yapmalı, m2 üzerinden harç, küşat ücreti yatırmalısınız.

Şirketinde hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenlerin yıllık olarak Hafta Tatili Ruhsatı alması gerekir. İlk kez işe başlayıp ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan şirketler, işe başlama tarihinden başlayarak 30 gün, kalkınmada öncelikli yörelerde ise 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz almak ve kullanmak zorundadır. Aynı zamanda ödeme kaydedici cihaz almış olan mükellefler, satın aldıkları cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kaydettirmek mecburiyetindedir.

10. Mali Müşavir ve Avukatlık İşlemleri

Şirket kurma işlemlerini yürüteceğiniz mali müşaviriniz ve avukatınız ile sözleşme imzalamalısınız. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu olduğundan bir avukatla çalışmak şarttır.

Taxation İstanbul, şirket kurma sürecinin her aşamasında profesyonel destek almanızı sağlar. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de şirket kurabilmeleri için yasalar tarafından belirlenmiş olan bazı şartları karşılaşması gerekmektedir. Bu noktada Taxation İstanbul’un uzman ekibi, şirket kurulumunuzu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Türkiye’de şirket kurma planları olanlar için gerekli araştırma ve analizleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda şirketinizin türüne göre yasal işlemleri başlatıyor ve her adımın yasalara uygun şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Türkiye’de şirket kurma hayallerinizi en kolay ve güvenilir şekilde hayata geçirmek için bize ulaşabilirsiniz.

Önceki yazımızı https://www.taxationistanbul.com/uluslararasi-finansal-raporlama-standartlari/ linkinden okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.