Kategorisiz

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Nedir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, International Financial Reporting Standarts (IFRS) ifadesinden Türkçeye çevrilmiştir ve kısaca UFRS olarak ifade edilir. URFS açılımı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, kısaca farklı ülkelerden şirketlerin finansal raporlarını birbirleriyle karşılaştırabilmelerini sağlayan bir standartlar bütünüdür.

UFRS ile farklı ülkelere yatırım yapmış olan şirketler, yatırımlarını takip edebilir ve bu sayede finansal raporlarını inceleme imkanı bulabilirler. UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın önemli bir diğer özelliği, tek bir standart üzerinden veya diğer bir söylemle tek bir dil üzerinden yorumlanabilir olmasıdır. Bunu biraz daha açık şekilde ifade etmek gerekirse şirketlerin UFRS ile hazırlanmış raporlarını okumak, bir yatırımcı için oldukça kolaydır. Üstelik şirketin hangi ülkede olduğunun hiçbir önemi kalmaz. Yatırımcılar ülke farkı olmaksızın istediği şirkete kolayca yatırım yapabilir.

UFRS 2005’de Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin şirketleri için bir zorunluluk haline getirilmiştir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı kullanan şirketlerin raporları, bu standartları bilenler tarafından son derece net ve açık şekilde anlaşılabilmektedir.

UFRS Nedir?

UFRS açılımı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, şirket ve yatırımcıların mali tablolarını karşılaştırmasını kolaylaştıran, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards / IASB) tarafından geliştirilerek yayınlanmış olan bir muhasebe standartları serisidir. İngilizcede International Financial Reporting Standards (IFRS) şeklinde ifade edilen bu terim, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) olarak da bilinir. 2001 yılına kadar UMS ifadesiyle yayımlanan bu standartlar, 2001 yılından itibaren UFRS olarak yayımlanmaya başlanmıştır.

2017’de 150 ülke tarafından kabul edilerek uluslararası raporlamaya standart getirilmiştir. Türkiye’de bu standartları kabul eden ülkeler arasında yer alır. UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları olarak adlandırılan bu yenilik, şirketinizin mali tablolarındaki muhasebe olaylarının nasıl raporlanması gerektiğini belirleyen, bir dizi muhasebe standardı ve kuralıdır. Ülkemizde TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve UFRS ile ilgili çalışmaları düzenleyen ve yayınlayan kuruluş, Kamu Gözetimi Kurulu’dur.

UFRS Hangi Amaçla Oluşturulmuştur?

URFS açılımı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın oluşturulma amacı, yatırımcılar, finansal tablo kullanıcıları ve halka açık şirketlerin, mali tablolarını birbiriyle ve kendi işletmelerinin finansal durumuyla uluslararası düzeyde karşılaştırabilmesini sağlamaktır. Bu özelliği sayesinde performans ölçme olanağı da sunan UFRS, dünya genelinde uygulanan bir sistemdir.

Eski Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) sadece bilanço tablosundan bahsediliyordu. Fakat yeni TTK’da UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dikkate alınarak, yeni finansal tabloların oluşturulmasına ait düzenlemelere yer verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 69., 72. ve 78. maddelerinde finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin hükümler bulunur. Özetle söylemek gerekirse karşılaştırmaların doğru ve tutarlı olmasını sağlayan bu standartlar, artık hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

UFRS’nin Faydaları Nelerdir?

UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın sağladığı başlıca faydalar şu şekilde sıralanabilir:

  • UFRS, global standartları temsil eden bir ifadedir. Eğer şirketler global çapta var olduğunu iddia ediyor veya olmayı hedefliyorsa, UFRS’yi mutlaka benimsemelidir.
  • UFRS sayesinde şirketler karşılaştırılabilirlik, şeffaflık ve anlaşılabilirlik özellikleri kazanır.
  • Finansal tablolarda kullanılan dil aynı olduğundan yatırımcılar için güvenilir ve kolay bir ortam oluşur.
  • Her ülkeye ait raporlama standartlarını takip etmek ve bu standartlara göre raporlar hazırlamak zorunda kalınmayacağı için emek ve zamandan büyük tasarruf sağlanır.
  • UFRS’ye göre hazırlanmış olan raporlarda, raporu hazırlayan kişinin bakış açısı veya yorumu bulunmaz. Böylece raporlarda gereksiz, taraflı, eksik veya yanlış bilgiler yer almaz.

UFRS Neleri İçerir?

UFRS açılımı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, şirketlerin hesaplarını nasıl sürdürmeleri ve raporlamaları gerektiğini belirtir. Ortak bir muhasebe dili oluşturmak için hazırlanan URFS’nin amacı, finansal tabloları farklı sektörler ve ülkeler arasında tutarlı hale getirmektir. UFRS, gelir vergileri, stoklar, hasılatın muhasebeleştirilmesi, sabit kıymetler, işletme birleşmeleri, döviz kurları ve finansal tabloların sunumu gibi çok çeşitli konuları kapsar.

Dikkat edilmesi gereken pek çok farklı UFRS standardı bulunmaktadır. UFRS’nin kapsamlı kurallar sağladığı bazı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Finansal Durum Tablosu – Yaygın olarak bilanço adıyla anılan UFRS, farklı bileşenleri ve bu bileşenlerin nasıl raporlanması gerektiğini detaylandırır.
  • Kapsamlı Gelir Tablosu – Bu tablo URFS’ye uygun olarak tek bir tablo, kar ve zarar tablosu ya da diğer gelir tablosu olarak sunulabilir.
  • Öz kaynak Değişiklikleri Tablosu – Bu tablo bazen dağıtılmamış kazançlar tablosu olarak ifade edilir. Öz kaynak değişiklikleri tablosu, şirketinizin belirli bir mali dönem boyunca kardaki değişimini belgelemelidir.
  • Nakit Akışı Tablosu – Bu belge şirketinizin nakit akışını Finansman, Operasyonlar ve Yatırım olarak ayırmalı, böylece belirli bir dönemdeki finansal işlemlerinizin bir özetini sağlamalıdır.

UFRS Hangi Ülkelerde Kullanılmaktadır?

UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Dünya çapında 150’den fazla ülkede, özellikle de Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yoğun olarak kullanılan standartlardır. Fakat ABD’de halen ABD’nin kendi mali rapor sistemi olan “US GAAP” kullanılmaktadır.

Türkiye’de, BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları yürürlüğe koyulmuştur. Bunlar, UFRS ile büyük oranda uyumlu ve benzer olan standartlardır. Dolayısıyla ülkemizdeki işletmelerin finansal raporlamaları, UFRS hakkında bilgisi olan yatırımcılar tarafından kolayca anlaşılabilmektedir.

Günümüzde global çaptaki piyasalar, çok daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu durum şirketler arasındaki rekabete aynı oranda yansımış, eskisine göre çok daha yoğun şekilde rekabet yaşanmaya başlamıştır. Bu durum, muhasebe ve finansal raporlar konularında standartlaşmayı beraberinde getirmektedir. UFRS hem şirket yöneticilerine hem de yatırımcılara büyük bir rahatlık sağlamaktadır.

GAAP ve UFRS Arasındaki Fark Nedir?

Finansal raporlama kurallarını yönetmek için ülkeler arasında farklı standartlar kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu standartlar “GAAP” (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) adı altında gruplandırılır. Fakat dünya genelinde 100’den fazla ülkede muhasebe standartları, UFRS açılımı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenmektedir. Peki, UFRS ve GAAP arasındaki fark nedir?

Genel olarak fark, metodoloji ile ilgilidir. UFRS ilkelere, GAAP ise kurallara dayalıdır. Bu durum pratik olarak, UFRS’nin çok daha az ayrıntıya girdiği ve yorum için daha fazla alan bıraktığı anlamını taşır. GAAP ise ABD merkezli işletmeler için hala uyulması gereken bir standarttır. UFRS’nin global olarak benimsenmesi, uluslararası işletmeleri karşılaştırma maliyetlerini azaltırken diğer yandan muhasebe çalışmalarını tekrarlama zamanı ve masrafını da düşürecektir.

UFRS Neden Önemlidir?

UFRS açılımı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, küresel finans piyasalarında ve bu piyasalarda hisselerini listelemiş olan şirketlerde güveni ve şeffaflığı teşvik eder. Eğer bu tür standartlar olmasaydı, yatırımcılar şirketler tarafından kendilerine sunulan finansal tablolara ve diğer bilgilere inanmakta daha isteksiz olabilirlerdi. Bu güven eksikliği, daha az işlem ve çok sağlam olmayan bir ekonomiye yol açabilirdi.

UFRS aynı zamanda bir şirket ile diğeri arasında karşılaştırmalar yapmayı, böylece bir şirketin performansının temel analizini yaparak yatırımcıların şirketleri analiz etmesine yardımcı olur.

Taxation Istanbul, firmaların tüm finansal tablolarının doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulacağı, takip edileceği ve ihtiyaçlarına yönelik işleyebileceği muhasebe sistemi kurulumu gerçekleştirir. Böylece takip edilebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir bir yapının oluşmasını sağlayarak şirketiniz için sürdürülebilir muhasebe sistemi oluşturur. Taxation Istanbul’un verdiği hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi almak için “Bize Ulaşın” sayfasındaki iletişim formunu kullanabilir, işletmenize özel çözümlere ulaşabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/turkiyede-muhasebe-ve-vergi-uygulamalari linkinden ulaşabilirsiniz.

One thought on “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.