Usulsüzlük & Hile Denetimi

Hile ve usulsüzlük denetimi hizmeti ile muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlüğü, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen yolsuzlukları ve suistimali önleyebilirsiniz.

Nedir?

Usulsüzlük & Hile Denetimi Nedir?

İşletmelerde olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri bazı cezai yaptırımların doğmasına sebep olmaktadır. Bu durum ise başta işletme sahiplerini etkilemek üzere; devleti, kredi verenleri ve şirketle ticari ilişkisi bulunanları olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca, finansal tabloların mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, işletmenin olağan durumundan farklı gösterilmesi çeşitli yaptırımlara neden olabilmektedir. Bu bağlamda, şirketlerin yasal mevzuata uygun hazırlanan defter ve belgelerini inceliyoruz. Çalışanlar, kredi verenler ve diğer ilgili kimselerle görüşerek veri analizi yapıyoruz. Bu verileri toparlayarak karşılaştırmalar yapıyor ve denetim çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz.

2Q==
v1NuVKhdR8ClD8Az+Uvf7y+qA7AAAAAElFTkSuQmCC

Usulsüzlük & Hile Denetimi Hizmetini Nasıl Yapıyoruz?

  • İşletme kültürünü tanıyoruz,
  • İşletme yönetimi ve yönetiminden sorumlu kişileri tanıyoruz,
  • Finansal tablolar ve raporlardaki usulsüzlükten kaynaklanan yanlışlıkları belirliyoruz,
  • İşletmedeki olası riskleri belirleyip ortaya çıkararak, kırmızı bayrak listelerini hazırlıyoruz,
  • Çalışma kağıtlarımızı tamamlıyoruz,
  • Usulsüzlük ve hile denetimini üst yönetime raporluyoruz,
  • Hileli işlemlerin önlenmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz.

Usulsüzlük & Hile Denetimi

Hizmetimizin adı Usulsüzlük & Hile Denetimi olsa da çok yönlü hizmet vermeyi hedefliyoruz.
1.

Ekibi Geliştirme

Usulsüzlük & Hile Denetimi yaparken, yalnızca danışmanlık yapmayı değil ekibinizi geliştirmeyi de hedefleriz.

2.

Etkin Danışmanlık

Usulsüzlük & Hile Denetimi desteğimizle, firma içerisinde bir çalışanla çalışıyormuş gibi destek alırsınız.

3.

Raporlama

Yapılan çalışmalar, uygun şekilde raporlandırılır ve kazanımlarınız net şekilde algılanır.

Dilerseniz referanslarımızla iletişime geçebilir ve bizi onlardan dinleyebilirsiniz.

Referanslarımız

Usulsüzlük & Hile Denetimi İle Nelere Katkıda Bulunuyoruz?

Şirketin yasal mevzuata uygun hazırladığı belgelerini ve defter kayıtlarını inceleme altına alıyoruz. Bunun yanı sıra, çalışanlar ve diğer görevliler ile iletişime geçerek veri analizi gerçekleştiriyoruz. Topladığımız veri analizleri sonrasında karşılaştırmalı kontroller gerçekleştirerek denetim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, şirketin varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda şirket ortaklarının ve çalışanlarının hile ve usulsüzlük yapma ihtimallerine en aza indirip daha sonra yapmalarına imkan yaratmıyoruz.

Firmaların kaliteli ve profesyonel bir hile önleyici sistemine sahip olmasını sağlayarak olası riskleri ortadan kaldırıyoruz. Böylece, devletin, kredi sağlayanların, yatırımda bulunan kişilerin ve toplumun; işletmelere, mali tablolarına ve çalışanlarına olan güvenini artırıyoruz. Bu durum sayesinde ise, işletmelerin büyümesini, karlılığını artırmasını ve sürekliliğini sağlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Usulsüzlük & Hile Denetimi Hakkında Diğer Detaylar

Usulsüzlük & Hile Denetimi hizmetimiz hakkında merak edilenlerden bazılarını yanıtlıyoruz. Aradığınız cevabı bulamazsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Şirketlerdeki yanlış uygulanan işlem ve muhasebe kayıtları çeşitli cezai yaptırımların doğmasına neden olabiliyor. Bu ise başta şirket ortaklarını olmak üzere çeşitli kurumlarında zarar görmesine neden olur. Bununla beraber, şirketin varlıklarında azalmalar meydana gelir. Bu durumun yaşanmaması adına, defter ve belgelerin incelenmesi, çalışanlarla ve diğer ilgili kişilerle görüşerek hilenin önüne geçilebilir.

Hile ve usulsüzlük denetimi, işletmelerin varlıklarında oluşabilecek kayıpların önüne geçmek ve cezai yaptırımlardan korunmak adına firmalara maddi fayda sağlar. Doğru bilgileri içermeyen ve güvenilir olmayan raporlar, şirketlerin yanlış yatırımlar yapmasına neden olabilir. Bu yatırımlar hem şirkete hem de ülke ekonomisine zarar verir. Bunun önüne geçebilmek ancak usulsüzlük ve hile denetimiyle mümkündür.

Usulsüzlük ve hile denetimini en aza indirmek için gereken denetim tekniklerini planlıyor ve uyguluyor; bu usulsüzlükten dolayı mali tablolarda da meydana gelen yanlışlıkları da düzeltiyoruz. Bununla da kalmıyor, işletmelerin yasal belge ve defter kayıtlarını inceleyerek, çalışanlar, ilgililer ve diğer kimselerle mutabakat sağlayarak; sonucunda elde edilen bilgiler ile veri analizleri yapıyoruz. Tüm bilgileri karşılaştırıyor, kontrol ediyor ve denetim çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.

Her bir firmanın dinamikleri, ihtiyaçları farklıdır. Bu sebeple danışmanlık desteğimizin ücretlendirmesini firmaya özel şekilde belirlemekteyiz.