Kategorisiz

Finans Kâr Payı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Finans Kâr Payı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Küçük ya da büyük ölçekli her işletme için önem arz eden finans kâr payı; maliyet giderlerinin ve zararlarının hesaplanmasının ardından elde edilen kârın pay senedi başına düşen bölümüdür. Başka bir deyişle açıklamak gerekirse finans kâr payı; mali tasarrufa sahip kişi ya da işletmelerden elde edilen fonların, faiz söz konusu edilmeden değerlendirilmesi neticesinde kârın tasarruf sahibine pay edilmesidir.


Özellikle faizin işin içine dâhil edilmiyor oluşu, finans kâr payını kişi ve işletmeler için çok daha önemli kılmaktadır. Nitekim faizin dâhil edilmesi söz konusu olduğunda elde edilen kâr oranı düşebilmekte, zarar oranı ise hayli yükseliş gösterebilmektedir.


Katılma Hesabı ve Kâr Payı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?


Bir anlamda “yatırım hesabı” olarak nitelendirilebilecek katılma hesabı, özellikle son dönemlerde çeşitli bankaların gündemine girmiş vaziyettedir. Hem bankalar hem de yatırım gerçekleştirmek isteyen kişiler için oldukça önem arz eden katılma hesabının, finans kâr payı ile ilişkisi söz konusudur.


Katılma hesabı; kişilerin herhangi bir banka aracılığı ile en az 1 ay vadeli olmak koşuluyla açtırdığı, yatırımlarının kâr ve zarar oranları neticesinde elde edilen getirinin paylaşıldığı hesaptır. Dolayısıyla katılma hesabı ve kâr payı arasındaki ilişki de burada yatmaktadır.


Katılma hesabı sahiplerinin elde edeceği getiriler, hangi banka ile anlaşma yapılmış ise o bankanın yürütmüş olduğu projeler doğrultusunda elde edilmektedir. Yani herhangi bir faiz hesabı söz konusu değildir. Bundan dolayı da katılma hesabı sahiplerine önceden belirlenmiş bir getiri taahhüdünde bulunulmamaktadır. Buna ek olarak elde edilecek getiride, bankaların belirlemiş olduğu kâr payı oranları da bir hayli önem arz etmektedir.


Kâr Payı Oranı Nedir ve Bu Oranlar Nelerdir?


Kâr payı oranı; herhangi bir banka aracılığıyla yatırım hesabı açıldıktan sonra ne kadar sürede ve oranda, tahmini olarak ne kadar kâr elde edileceğini ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla yatırımcılar için oldukça önem taşıyan kâr payı söz konusu olduğunda, kâr payı oranı da o denli önem arz etmektedir. Çünkü yatırımcılar bu olası kâr payı oranına göre yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Kâr payı oranının bankadan bankaya değiştiğini söylemek mümkündür. Her banka kendi kâr payı oranını belirleyebilmekte; bu oranlar da finansal hareketliliğe göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenmiş olan oranlar ise bankaların müşteri elde etmesinde önemli bir rol oynar niteliktedir.


Bankadan bankaya ve dönemden döneme değiştiğini unutmamak kaydıyla bazı kâr payı oranlarını sayısal verilerle örneklendirmek mümkündür.

Örneğin, başlangıcı 10.000 TL olup 32 gün vadesi bulunan bir yatırım hesabının;


• %18,25 kâr oranı neticesinde 152 TL getirisi bulunacak; yatırılmış olan tutar 10.152 TL’ye ulaşacaktır.
• Aynı tutarın, %19,00 kâr oranı neticesinde 158 TL getirisi bulunacak; yatırılmış olan tutar 10.158 TL’ye ulaşacaktır.
• Yine aynı tutarın, %20,50 kâr oranı neticesinde 171 TL getirisi bulunacak; yatırılmış olan tutar 10.171 TL’ye ulaşacaktır.

Bankaların sunmuş olduğu kâr payı oranlarına, bankaların kendi iletişim kanalları üzerinden ya da Taxation İstanbul gibi finansal danışmanlık şirketleri aracılığıyla erişmek mümkündür.

Taxation İstanbul; kişi ya da işletmelerin ihtiyaç duyabileceği her türlü finansal danışmanlığı sunmakta ve işlerini kolaylaştırmaktadır. Finans kâr payı oranının hesaplanması, bu doğrultuda işletmelerin geleceğe yönelik aksiyon alabilmesi gibi hususlarda danışmanlık şirketleri önem kazanmaktadır.


İşletmeler İçin Finans Kâr Payı Neden Önemlidir?


Finans kâr payı; işletmelerin mali işlerinin temas ettiği her türlü faaliyette önem içermektedir.

Başka bir deyişle, ekonominin içinde bulunduğu her işe dâhil olan bu unsur, vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır. Çünkü bir anlamda, işletmelerin var olan mali durumlarını kontrol altında tutması ve geleceğe yönelik adımlar atması, kâr payının doğru hesaplanması neticesinde gerçekleşmektedir.

Bankaların kâr payı oranları, farklı bileşenleri ifade edebilmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:


• Dağıtılan kâr payı oranları
• Kâr paylaşım oranları
• Ara ödemeli katılma hesaplarına dağıtılan kâr payı oranları
• Ara ödemeli katılma hesaplarına kâr paylaşımı oranları
Bankaların kişiler ve işletmelerin talebi doğrultusunda açmış olduğu katılma hesapları;
• 1 aylık,
• 3 aylık,
• 6 aylık,
• Yıllık vadelere sahip olabilmektedir.

 Yukarıda sıralanan kâr payları farklı vadelere göre farklı kâr payı oranı elde edebilmektedir. Bankaların dönem dönem uygulamış olduğu kâr payı oranı da müşterilerle paylaşılmaktadır. Müşteriler, bankaların sunmuş olduğu geçmiş dönemlere yönelik verileri ele alarak yatırım yapmak amacıyla bir banka tercihinde bulunabilmektedir.

Bunun önemli bir diğer yanı ise tek bir kur ile yatırım yapma mecburiyetinin olmamasıdır. Yani müşteriler, TL biriminin yanı sıra USD ve EUR gibi para birimleri ile de kolaylıkla kâr payı elde edebilmektedir.

Kâr payının işletmeler için önemli başka bir yanı, yatırımların aynı zamanda 1 gram altın yerine geçen YAU ve 1 gram gümüş yerine geçen YAG cinsi ile de gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Bu sayede görülmektedir ki işletmelerin finans kâr payı elde etmeleri için birbirinden farklı pek çok yol mevcut bulunmaktadır.

Günümüzde, alanında uzman kişilerin danışmanlık ettiği bazı finansal danışmanlık şirketleri bulunmaktadır. Taxation İstanbul, söz konusu danışmanlık şirketlerinin yenilikçi ve saygın niteliğe sahip olanlarından biridir. Muhasebe ve finans alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan şirket, aynı zamanda personel eğitimleri de vermektedir. Kâr payı konusunu ilgilendiren finans alanında sunduğu hizmetleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:


Finansal Danışmanlık
İç Denetim
Dış Denetim
Finansal Raporlama
Finansal Durum Analizi
• Finansal Planlama & Yol Haritası
Bütçe Danışmanlığı


Bugün, özellikle büyük ölçekli hizmet veren işletmelerin, finansal hareketliliğini doğru yönetebilmesi için danışmanlık desteği alması önemlidir. Çünkü söz konusu danışmanlık şirketleri; hem yerel hem de global anlamda gerçekleşen ekonomik dalgalanmaları takip edebilmekte, nasıl aksiyon alınması gerektiği noktasında rehberlik sunabilmektedir.


Finans Kâr Payının Hesaplanması, Geleceğe Dönük Planlara Yön Verebilir mi?


Finans kâr payının hesaplanması günümüzde çeşitli iletişim kanalları üzerinden sağlanabilmektedir. İşletme sahipleri gerek bağlı bulunduğu bankaya giderek, gerek danışmanlık şirketlerinden faydalanarak, gerekse belirli yönergeler doğrultusunda kâr payı hesaplama araçları ile kendileri hesaplayabilirler. Ne var ki burada önemli olan husus, hesaplama aşamasında herhangi bir hataya düşmemek ve doğru bir sonuç elde edebilmektir.


Kâr payının hesaplanması için öncelikle yatırım yapmak adına başlangıçta yatırılan tutar, yani anapara dikkate alınmaktadır. Devamında vade ve para birimi esas alınmaktadır. Ne var ki elde edilecek kâr payına ulaşabilmek için bağlı bulunan bankanın hangi vadeye göre, yüzde kaç oranında kâr payı oranı belirlediğini bilmek gerekmektedir. Bu oran bilindiği takdirde yatırılmış olan tutar üzerinden, söz konusu kâr payı oranı ile işlem yaparak finans kâr payına ulaşmak mümkündür.


Müşterilerin zaman zaman düştüğü bir yanılgı olarak belirtmek gerekir ki bu tür finans kâr payı hesaplamaları, her daim kesinlik içermemektedir. Nitekim elde edilmesi öngörülen pay, bankanın finansal hareketliliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Büyük yatırımlar söz konusu olduğunda bu tür durumlar için müşterilerin risk almaması oldukça önemlidir.

Öte yandan büyük yatırımlar, Taxation İstanbul gibi finansal danışmanlık şirketleri aracılığıyla da güvenle gerçekleştirilebilmektedir. Nitekim günümüz ekonomik koşullarında global ölçekte yer edinmek adına, söz konusu danışmanlık şirketleri hayli yol gösterici ve kolaylaştırıcı nitelik taşımaktadır.

Önceki yazımızı https://www.taxationistanbul.com/firmaniza-uygun-muhasebe-programlari-ve-kullanimi linkinden okuyabilirsiniz.