Kategorisiz

Muhasebe Nedir ? Nasıl Tutulur ?

Muhasebe Nedir? Nasıl Tutulur?

Küçük ya da büyük ölçekli fark etmeksizin her türlü şirket için muhasebe nedir sorusu oldukça önem arz etmektedir. Nitekim muhasebe; şirketlerin, firmaların ya da genel manada işletmelerin en temel unsurlarından birini teşkil etmektedir.

Öyle ki herhangi bir özel veya kurumsal yapının bu bileşenden yoksun olduğunu düşünmek olası değildir. Dolayısıyla muhasebe nedir ve nasıl tutulur sorularının yanıtı bir hayli ehemmiyet taşımaktadır.

Muhasebenin İşlevleri Nelerdir?

Şirketlerin her geçen gün daha fazla önem verdiği ve geliştirmeye çalıştığı muhasebe hizmeti, gelir ve kâr oranının artışında da mühim bir yere sahiptir. O nedenle bu durumun farkında olan şirket sahipleri de söz konusu meseleyi artık daha fazla araştırmaktadır. Muhasebe nedir sorusuna alınan yanıt ise kelime anlamı bakımından “Hesap işleriyle uğraşma” ya da “Hesapların bütünü” manalarını içermektedir.

Şirket bazında muhasebe tutmanın işlevleri düşünüldüğünde belli başlı bazı faaliyetler karşımıza çıkmaktadır.

Bunlar şu şekildedir: İşletmelerin her türlü mali hareketliliğini;

• Belgelemek

• Tasnif etmek

• Kaydetmek

• Özetlemek

• Raporlamak

Bütün bu işlevlerin kendi içinde birbirinden ayrı fonksiyonlara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca her biri, diğerinden ayrı öneme sahiptir ve ciddi bir özen gerektirmektedir. Bu durum, özellikle büyük ölçekli ve dünya piyasasında yer edinmiş nitelikli şirketler için çok daha mühimdir.

Muhasebe kavramı için genelgeçer tanımlar yapılıyor olsa da muhasebe nedir sorusunun cevabı, şirketin boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Örneğin küçük çaplı hizmet veren firmalar için bu kavram basit şekilde gelir gider takibini yapmak, vergi takibini sağlamak gibi işlevler içermektedir. Büyük çaplı şirketler için ise mali faaliyetlerin raporlaştırılması, analiz edilmesi, buna yönelik bir yol haritası çizilebilmesi gibi farklılıklar mevcuttur.

Muhasebe, temel manada bazı işlevlere sahip olmanın yanında farklı türlere de ayrılmakta ve bu kapsamda hizmet vermektedir.

Muhasebe türleri ise şu üç ana başlık altında toplanmaktadır:

• Genel muhasebe

• Yönetim muhasebesi

• Maliyet muhasebesi

Ölçeği fark etmeksizin bir şirket, yukarıda sıralanan farklı türde muhasebe hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Bu noktada önemli olan, şirketin ihtiyacına ya da niteliğine göre hizmet sağlanmasıdır.

Devamında ise şirketlerin mali dengesini sağlaması, büyümeyi hedefliyorsa bunu başarabilmesi oldukça kolay gerçekleşebilmektedir.

Şirketler İçin Muhasebe Neden Önemlidir?

Geçmişten beri her türlü işletmenin bir muhasebe bölümü ve personeli bulunmaktadır. Günümüzün olanaklarına gelindiğinde ise durum biraz daha farklılık göstermektedir. Nitekim günümüzde pek çok alanda danışmanlık hizmeti bulunduğu gibi bu durum muhasebe alanına da yansımıştır. Bunun bir örneğini Taxation İstanbul temsil etmektedir.

Gelir gider faaliyetlerini önemseyen ve kendi geleceğine yön vermek isteyen şirketlerin tercih ettiği Taxation İstanbul, şirketlere muhasebe danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Mali müşavirlik

• Mali danışmanlık

• Muhasebe sistemi kurulumu

Maliyet muhasebesi

•Mali mevzuat desteği

Vergi denetim & Vergi danışmanlığı

Vergi uyuşmazlıkları

• KDV & ÖTV iadesi

Yukarıda sıralanan hizmetlerin her biri kendi içinde ayrı öneme sahiptir. Öte yandan bunlar; koşullar geliştikçe, piyasa değiştikçe, bir anlamda muhasebe nedirin kapsamı değiştikçe aynı doğrultuda değişiklik gösterebilmektedir. Ne var ki her birinin önemi hiçbir koşulda değer kaybetmemektedir.

Günümüzde hayli aktif bir faaliyet sürdürmekte olan danışmanlık hizmetleri, şirketlerin yenilikleri takip edebilmesi açısından önem arz etmektedir. Nitekim bu tür danışmanlık hizmetleri daima yenilikçi teknolojilerden faydalanmakta, teknolojiyi işin içine dâhil etmekten geri durmamaktadır.

Muhasebe tutmaya yarayan bilgisayar programlarından, belli başlı yazılımlardan faydalanmak muhasebe nedire yenilikçi örnekler sunar niteliktedir. Bunun yanı sıra söz konusu muhasebe danışmanlık şirketleri, dünya pazarını ve piyasayı güncel olarak takip etmektedir. Bu gibi konularda ise muhasebe hizmetinin doğru yürütülmesi daha büyük bir ciddiyet kazanmaktadır.

Şirketler için muhasebe;

• Var olan mali durumdan haberdar olmak,

• Gelir gider kayıtlarını, alacak ve borç bilgilerini tutmak,

• Belgelenen kayıtları sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlaştırmak,

• Şirketin geleceğine yön vermek,

• Yatırımlar yapabilmek,

• Gerekli tedbirleri alabilmek gibi hususlar bakımından önem taşımaktadır.

Söz konusu önemli fonksiyonlar geçmişten beri firmaların muhasebe departmanı personelleri tarafından yürütülmektedir.

Ne var ki personellerin iş yükünün hayli fazla olmasından ötürü bütün bu işlevlerin yeterince başarıyla yerine getirilmesi, her zaman söz konusu olamamaktadır.

Ne Tür Muhasebe Hizmetleri Sunulmaktadır?

Muhasebe alanının üç farklı türe ayrıldığı kabul edilmektedir. Ne var ki bu türler arasından “genel muhasebe”, diğerlerine kıyasla daha öne çıkmaktadır. Çünkü genel muhasebe, diğer muhasebe bileşenlerinin çatısını oluşturma niteliği taşımaktadır.

Dolayısıyla her türlü şirketin “genel muhasebe” ya da başka bir deyişle “ön muhasebe” hizmeti bulunmak zorundadır. Şirketlerin muhasebe departmanlarına danışmanlık hizmeti veren ve muhasebe çalışanlarına kılavuzluk eden yönetim danışmanlıkları, farklı tür muhasebe alanlarını dikkate almaktadır. Söz konusu danışmanlık hizmeti şirketlerinin sunduğu muhasebe hizmetlerinden bazılarını şu şekilde açıklamak mümkündür:

• Muhasebe Sistemi Kurulum Hizmeti: Şirketlerin bakış açısını ve işleyişini kavrayıp buna yönelik bir hizmet veren bu kurulum, temelde muhasebe ekibini geliştirmektedir. Devamındaysa şirketlerin başarılı bir biçimde muhasebe işlemlerini yürütmesi için çalışılmaktadır.

• Maliyet Muhasebesi: Bir işletmenin her türlü maliyetinin hesaplanması ve bunların raporlaştırılması işine yaramaktadır. Bu ise şirketlerin kontrollü biçimde ilerleme kaydetmesine olanak tanımaktadır.

• Vergi Denetim & Vergi Danışmanlığı: Temelde şirketlere, vergileme sürecinin doğru anlaşılmasına yönelik bir hizmet sunmaktadır. Bu ise vergi ödeme sürecini kolaylaştırmakta ve belirli riskleri ortadan kaldırmaktadır.

• Mali Danışmanlık: Şirketlerin finansal gereksinimlerini hesaplama, sigortalama, mali yatırımlar yapmayı kolaylaştırma gibi hizmetler sunulmaktadır.

Böylelikle istenen büyüme oranına erişmenin yol haritası çizilmiş olmaktadır.

Muhasebe Tutmanın Yolları Nelerdir?

Muhasebe nedir sorusuna yanıt arayanların en çok merak ettiği hususlardan biri, muhasebe tutmanın nasıl gerçekleştiğidir. Ne var ki bunun tek bir cevabını bulmak oldukça güçtür. Muhasebe tutmada hâlâ ağırlıklı olarak geleneksel yöntemler tercih edilmekle birlikte olanakların geliştiğini söylemek de mümkündür. Geleneksel yöntemlere defter, hatta Excel tablosu kullanmak örnek gösterilebilmektedir.

Yenilikçi muhasebe tutma yöntemlerine gelindiğinde sıklıkla birbirinden farklı bilgisayar programıyla karşılaşılmaktadır. Bütün bu programlar muhasebe alanında oldukça önemli bir ihtiyacı dolduruyor olsa da kullanımının yaygın olduğunu söylemek güçtür. Nitekim bu programlara ağırlıklı olarak danışmanlık şirketi çalışanları hâkimdir.

Günümüzde muhasebenin etkin bir şekilde kullanılıyor olmasına karşın muhasebe nedir sorusu güncelliğini korumaktadır. Bu araştırmaya girişenlerin karşısına mutlaka danışmanlık şirketleri çıkmaktadır.

Nitelikli danışmanlık şirketlerinden Taxation İstanbul, uzmanlığını muhasebe ve danışmanlık alanında gerçekleştirmiş kişilerle iş birliğindedir. Dolayısıyla büyük şirketlerin en konularından olan muhasebe tutma, danışmanlıklar aracılığıyla kolayca sağlanmaktadır.

Bu noktada yapılması gereken, şirketin vizyonunu ve misyonunu yeterince iyi tanımlamasıdır. Devamındaki süreçte muhasebe ekseninde doğru bir finansal yol haritası çizmek mümkündür.

Önceki yazımızı https://www.taxationistanbul.com/finans-kar-payi-nedir-nasil-hesaplanir/ linkinden inceleyebilirsiniz.