Kategorisiz

Ticaret Unvanı Nasıl Alınır?

Ticaret Unvanı Nasıl Alınır?

Ticaretle uğraşacak kişilerin karşısına çıkan ilk kavramlardan birisi de ticaret unvanıdır. Bu yüzden bu yazımızda ticaret unvanına dair bilinmesi gerekenleri açıklayacağız.

Ticaret Unvanı Nedir?

Ticaret işini yapan kişilerin iş ve işlemlerini hallederken işletmesiyle alakalı konularda kullanmak zorunda oldukları unvana “ticaret unvanı” adı verilir. Türk Ticaret Kanunu, ticaret konusundaki yasal prosedürleri ortaya koyar. Bu kanuna göre ticaret ile uğraşan her tacir, bu unvanı kullanmakla yükümlüdür.

İster şahıs isterse sermaye şirketi olsun ikisi de bu unvanla işlemlerini yapar. Türk Ticaret Kanunu’na göre bu unvan, usulüne uygun bir biçimde alınmalıdır. Unvan alındıktan sonra kullanım hakları tümüyle tacire geçer ve bir başkası tacirin unvandan doğan haklarını elinden alamaz.

Yapılan işlerin sonucunda oluşturulan senet ve evraklar bu unvanla imzalanır ve işleme konur. Firma unvanı Türkçe bir isim olarak alınabileceği gibi yabancı bir isimle de alınabilmektedir.

Ticaret Unvanının Alınması

Ticaret hayatında faaliyet gösteren birçok gerçek ve tüzel kişi bulunmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sicil müdürlüğünden tescil edilmemiş bir unvan seçmek gerekmektedir. Seçtiğiniz unvan, kayıtlı olan diğer ticaret unvanlarından farklı olmak durumundadır. Ticaret Sicil Gazetesi bu noktada oldukça önemlidir; düşündüğünüz unvan ile ilgili sorgulamaları buradan yapabilirsiniz. Ticarette gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere iki farklı şekilde faaliyet gösterilebilir:

Gerçek kişiler;

 • Ticari unvanlarını alırken genellikle ad ve soyad üzerinden unvanlarını kullanırlar.
 • Ad ve soyad büyük harflerle yazılır.
 • Herhangi bir kısaltma yapılmaksızın isimlerinin bütün harfleri yazılır ve uygun eklemeler yapılır.
 • Daha önce tescil edilmiş unvanlardan kendilerini ayıran eklerin yapılması zorunludur.
 • Tüm ticari faaliyetlerini seçtikleri bu unvanla sürdürmek zorundadırlar.

Tüzel kişiler;

 • Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanı alması aynı prosedürlere tabidir.
 • Aksine bir hüküm bulunmadığı sürece istedikleri unvanları alabilirler.
 • Unvanlarında şirketin türünü, yani “anonim şirket”, “limited şirket” veya “kooperatif şirket” kelimelerini bulundurmakla yükümlüdürler.
 • Tüm ticari faaliyetlerini, seçtikleri bu unvanla sürdürmek zorundadırlar.

Unvan alım işlemi yapılırken “Türk”, “Türkiye”, “Milli” ve “Cumhuriyet” gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini taşıyan ifadeler, ancak ve ancak Bakanlar Kurulu onayıyla kullanılabilir. Bu ibareler gerçek kişilerin ad veya soyadında geçiyorsa Bakanlar Kurulu onayı aranmamaktadır.

Ticaret Unvanı Tescil Süreci

Diyelim ki Türkiye’de şirket kurmak istiyorsunuz. Şirketinizin kuruluşundan itibaren 15 gün içerisinde unvanınızı almanız gerekmektedir. Seçim yaptıktan sonra bunu işletme merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki Ticaret Tescil Müdürlüğü’nden tescil ettirmeniz zorunludur. Tescil tamamlanmadıkça unvanla bir işlem yapamazsınız. 

Aşağıda yer alan belgeler, tescil sürecinde eksiksiz olarak istenmektedir:

 • Dilekçe,
 • Taahhütname,
 • İmza beyannamesinin aslı ve fotokopisi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Gerçek kişiler için mükellef görüntüleme evrakının aslı ve fotokopisi.

Ticaret unvanında dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi de şudur: Unvanı, tescil edildiği sahibinden başka kimse kullanamaz. Tescil edilmiş unvanı yalnızca sahibinin kullanma hakkı bulunmaktadır. Kolektif şirketlerde ise ortakların tamamının veya yalnızca birinin bilgilerini gösterecek bir ibare bulunması gerekmektedir.

Unvanı tescil edilmiş kişiler, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerince korunmaktadırlar.

Ticaret Unvanının Devri

Bu unvan, işletme üzerinden alındığı için bir başkasına devredilemez. İşletmenin devredilmesiyle birlikte unvan da devredilmiş olur ve yeni sahibi unvanın haklarını kullanmaya devam eder. Ticari unvanını devreden tacir, daha sonra yeni bir işletme kurması hâlinde yeni bir unvan almakla yükümlüdür. 

Ticaret Unvanının Korunması

Ticari faaliyetlerde bulunan ve tescilli bir unvana sahip olan tacirlerin tüm hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerince koruma altındadır. Bir başka şahıs ya da firma, bir şekilde ticari unvanı kullanmaya kalkarsa hak sahibi, bu durumun tespitini ve yasaklanmasını ister. Eğer unvan bir şekilde farklı bir şirket için tescil edilmişse değiştirilmesini yahut silinmesini talep edebilir. Süreç içerisinde maddi ve manevi kayıplarına dair tazminat talep edebilir. 

Eğer ticaret unvanınızın başkası tarafından kullanıldığını öğrendiyseniz derhal hukuki süreçleri başlatabilirsiniz. Bu konuda deneyimli avukatlarla çalışmanız haklarınızın korunmasını ve hak kaybınızdan doğacak her türlü maddi-manevi tazminat hakkınızı almanızı sağlayacaktır. 

Ticaret Unvanı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Belirlediğiniz unvanın bir başkası tarafından kullanılmadığından emin olmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün web sitesine giriş yaparak sorgulama bölümünden sorgulamanızı yapabilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veri tabanları kısmından kontrol edebilirsiniz.
 • Eğer ticaret sicili alınmış bir unvanı kullanmak istiyorsanız unvana ek getirmek durumundasınız. Aksi takdirde kullanamazsınız.
 • Girişiminizin fikrî doğuşundan kurulum evresine kadar doğru bir şekilde hareket etmelisiniz. Unvan yabancı dilde de alınabilmektedir. Şirketin türü ve konusu Türkçe olmalıdır.
 • Ticaret sicilinden silinmiş bir unvanın yeniden kullanılabilmesi için silindiği tarihten itibaren üzerinden beş sene geçmiş olmalıdır. Aksi takdirde yeniden kullanılamaz.
 • Ticaret unvanlarında genel ahlaka aykırı olan ya da ulusal çıkarlara ve kültüre zarar verecek ifadeler kullanılamaz.

Önceki yazımızı https://www.taxationistanbul.com/isletme-maliyeti-nasil-azaltilir/ linkinden inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.