Kategorisiz

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır

Ticaret Sicili Nedir?

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilişkin üçüncü kişiler tarafından bilinmesinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeyle ilgili hukuki işlemlerin kayıtlarını kapsayan bir resmi devlet sicilidir. Önemli hassasiyete sahip bilgileri kapsadığından tacirler ve üçüncü taraf kişilerin ticaret sicilini mutlaka bilme gibi bir zorunlulukları vardır. Ticaret sicili Türkiye’ye ilk olarak 1926 tarihli Ticaret Kanunu’nca girmiş ve ilk kez 1957 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmesi yapılmıştır.

Ticaret Sicilini Kim Tutar?

Ticari Sicil Kaydı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetiminde ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulmaktadır. Kayıt yapılacak yerde ticaret ve sanayi odası bulunmuyorsa, ticaret sicilinin kaydı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur.

Kimler Tacirdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre, Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka doğrudan bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescilini yaptırmış kimseler, fiili olarak firmasının ticaretine, o firmayı işletmeye başlamamış olsa bile tacir olarak sayılmaktadır.

Ticari Sicil Kaydı Öncesi Hazırlıklar Nasıl Yapılmalı?

Ticari Sicil Kaydı adımına gelmeden önce şirketinizin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağına karar vermelisiniz. Sermaye şirketi kurmanın faaliyet alanı şirket ana sözleşmesi, NACE kodu gibi farklı yöntemlere tabi olduğunu unutmamak gerekir.

Ticari Sicil Kaydı Belgesi Nereden Alınır?

Ticari Sicil Kaydı, hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra ikamet edilen şehirdeki Ticaret Odası’na başvuru ile alınabiliyor. Başvuru sırasında yanınızda şirketin ana sözleşmesi, kuruluş bildirim formu, tescil talepnamesi, blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi, dilekçe ve Rekabet Kurumu’na yapılan ödemenin dekontunun bulunması gerekmektedir.

Hazırlanacak tüm evrakları Ticaret Odasına teslim ettikten sonra evraklarda eksiklik bulunduğu takdirde sizden evrakların düzeltilmesi istenebiliyor. Düzeltmeler yapıldıktan sonraki birkaç gün içerisinde ya da eksik evrak yoksa şirketin tescili gerçekleşmiş oluyor.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Standart olarak bir Limited/A.Ş. şirketi kaydettirmek isteyenler şu adımları izleyerek Ticari Sicil Kaydının nasıl yapılacağına dair bilgi sahibi olabilirler:

  • Öncelikle, MERSIS sisteminden ana sözleşmenin hazırlanması gereklidir. Bu işlemi dilerseniz bir mali müşavire danışarak yaptırabilirsiniz. Ana sözleşmede belirtilecekler; şirket unvanı, faaliyetin konusu, şirket adresi, sermaye ve hissedarlar, şirketin yönetim şekli, hissedarlar arasında kâr dağıtım usulleri vs. belirtilmelidir.
  • Ana sözleşmeyi imzalamak üzere notere gidilir, ancak bu işlem İTO üzerinden şahsen yapılacaksa noter işlemlerine gerek yoktur. Şirket kurucu/kurucuları noterde ana sözleşmeyi imzaladıktan sonra mali müşavire diğer işlemler için vekalet verir, yöneticiler için tescil talepnamesi hazırlanır. Ana sözleşme imzalama işlemleri bittikten sonra şirket ortakları sermayenin yatırılacağı bankadan hesap açar ve sermayenin 4/1’ini yatırır ve bankadan blokaj yazısı alır. Mali müşavir, Halk Bankası’na sermayenin %0,04 oranında rekabet kurumu fonu ödemesi yapar.
  • Kurucu ortaklar ticaret odası kayıt beyannamesi için birer tane vesikalık fotoğraf verirler ve daha sonra kurucu ve yöneticiler mali müşavirin hazırladığı dilekçe, kuruluş bildirim formu ve ticaret odası kayıt beyannamesini imzalarlar.
  • Mali müşavir İTO’ya başvururken yanında şu evrakları da götürür; ana sözleşme, tescil talepnamesi, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, dilekçe, banka blokaj yazısı ve rekabet kurumu ödeme dekontu. İTO (İstanbul Ticaret Odası) evrakları inceledikten birkaç gün içinde şirketi tescil eder. Mali müşavir İTO’dan şirketin kurulduğuna ilişkin sicil tasdiknamesini alır ve şirket yöneticileri ile yeniden notere gidilir. Kurulan şirketin imza sirküleri çıkarılır, mali müşavirlik vekaleti çıkarılır ve sonrasında mali müşavir resmi defterleri noterden onaylatarak Ticaret Sicil Kaydı işlemlerini tamamlamış olur.

Ticari Sicil Kaydı Sonrası Sicil Tasdiknamesi Nasıl Alınır?

Şirketin kaydı tamamlandıktan sonra Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi; şirket yöneticilerinden temsilen yetkili herhangi biri tarafından Ticaret Odası’ndan ya da Mersis sistemi üzerinden online olarak alınabiliyor.

Bunun için bağlı bulundukları ticaret odasının internet sitesinden ya da https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılarak, e-imza talebini ibraz ettikten sonra “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu” kısmına devam edilerek, belge talep edecek şirket/işletme veya kooperatif seçilir.

Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu Nedir?

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin talebi üzerine ticari sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeye denir.

Şahıs Şirketi Sahibi Sigortası Yaptırmak Zorunlu mu?

Başka bir işyerinde çalışırken şahıs şirketi kurmak mümkündür ve bunun için BAĞKUR sigortalılık şartı da aranmaz. Dilerseniz mevcut çalışanlarınızı sisteme SGK sigortası kapsamında kaydettirebilirsiniz.

Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?

Şahıs şirketi kuramayanların en başında devlet memurları gelmektedir. Kanunen devlet memurları bir tacir olarak sınıflandırılamadığı için şahıs şirketi kurmalarına izin verilmez. Devlet memurları haricinde herhangi birisi rahatlıkla şahıs şirketi kurabilmektedir. Bu kapsama sigortalı çalışanlar da dahil olabilmektedir. Ayrıca tüm şahıs şirketlerinin aynı oranda vergi ödemez ve bu vergi oranı gelire bağlı olarak değişmektedir. Şahıs şirketi kurma işlemleri için vergi dairesinin ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulamış olalım.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurma maliyeti diğer şirket kurma türlerine göre daha uygun denilebilir. Şahıs şirketi ödenmesi gereken maliyetler: şirket kurulum bedeli 600 TL, noterden vekalet 192 TL ve noterden imza beyannamesi için 147 TL şeklindedir.

Şirket kurma işlemleri bittikten sonra şirketin ticari faaliyete başlayabilmesi için tek seferlik ödenmesi gereken diğer maliyetler ise; kaşe ücreti 50 TL, aylık olarak kira sözleşmesindeki bedelin %20’si oranında stopaj ve meslek odasına kayıt için gereken 440-650 TL.

Şahıs şirketi kurmanın maliyet dışında az ortaklı da kurulabileceğini hatırlatalım. Bu ortakların hepsi gerçek kişilerdir. Şirket borçlarından tüm ortaklar sorumlu olduğundan, herhangi bir gerekçe ile ortaklığı feshedip şirketten ayrılmak isteyen birisi mutlaka diğer ortakların onayını alması gerekmektedir.

Ticari Sicil Numarası Öğrenme

Ticaret sicil numarasını öğrenmek istediğiniz firmanız için İTO (İstanbul Ticaret Odası) resmi internet sitesine giriş yaparak ana sayfada yer alan “Online Hizmetler” menüsünden “Ticaret Sicil Numarası Sorgulama” yöntemi ile en kısa sürede sicil numaranızı öğrenebilirsiniz.

İşinizi kurmak, büyütmek, mali ve finansal destek almak için sektörde 20 yılı aşkın süredir tecrübesiyle söz sahibi olan Taxation İstanbul ile tüm taleplerinize kolayca çözüm bulabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir ve üstün hizmet anlayışına sahip Taxation İstanbul’un Türkiye’de Şirket Kurmak hakkındaki danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı gibi farklı hizmet çözümleri sayesinde işinize yüksek değer katar, işinizin hukuki ve mâli geleceğini garanti altına alabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.taxationistanbul.com/e-fatura-mukellefi-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.